متخصص سروی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱ بست) رتبه چهارم شاروالی کابل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/ ) ارائه نمایند.

قابل تذکر دانسته میشود که متقاضیان محترم بست های شاروالی کابل صرفا میتوانند با استفاده از ویب سایت  (http://lowgrade.iarcsc.com/) فورم های درخواستی بست های مورد نظر خویش را دریافت و خانه پری نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ متخصص سروی KM-0342

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                            متخصص سروی

وزارت/ اداره:                            شاروالی کابل

موقعیت بست:                            کابل

بخش مربوطه                            ریاست طرح و تطبیق پلان های شهری

بســــت:                                   چهارم

تعداد بست:                                (۱)

گزارشده به :                              متخصص ارشد معلومات شهری

سایت دریافت فورم درخواستی:      (http://lowgrade.iarcsc.com/)

تاریخ نشروختم اعلان:                  ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ الی ۱۱/۱۲/۱۳۹۸

 

هدف کلی وظیفه: همکار انجنیر سروی، در تمام بخش های مرتبط به سروی با انجنیر متخصص همکاری همه جانبه نموده تا اهداف تعیین شده اداره بدست آید.

وظایف و مسؤولیت ها:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. ترتیب پلان توپوگرافی و املاکی ساحات غرض کسب معلومات برای طرح و دیزاین ساحه و یا اهداف تعیین شده دیگر.
 3. خط اندازی ساحات مختلف شهر به اساس پلان دست داشته این اداره به منظور مشخص کردن ساحات متذکره.
 4. لیول کاری سرک ها، راه ها و سایر ساحات مورد نظر به منظور کسب توپوگرافی آن ساحات.
 5. برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء ظرفیت کارمندان مادون در زمینه آلات سروی و پروگرام های مربوطه.
 6. چک و کنترل دیتاهای سروی (ساحوی و دفتری) مطابق با طرزالعمل غرض بررسی و ارزیابی آن بخاطر هرچه بهتر شدن داده ها.
 7. ارتباط و هماهنگی با گروپ های سروی برای رفع مشکلات دیتا ها در مراحل انجام کارهای ساحوی و دفتری.
 8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه به آمر مربوطه و در صورت لزوم به رهبری شاروالی کابل از فعالیت ها و دستاورد های مربوط ریاست.
 9. حصول اطمینان از مدیریت سالم، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق به معیارهای تعیین شده.
 10. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق به قوانین و مقررات نافذه کشور.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 

 1. درجه تحصیل: حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های انجنیری جیوماتیک (جیودیزی انجنیری، سروی، کدستر و GIS) به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • حد اقل دو سال تجربه کاری دولتی برای لیسانس و یا هم یک سال تجربه کاری برای ماستر در رشته های فوق الذکر.
 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های Ms Office, Auto CAD, Civil 3D, GIS

 

نوت: در صورت عدم قناعت به نتیجه شارلست بست و امتحان تقریری متقاضی میتواند شکایت خویش را بطور یک مرحله ای در بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی درج نماید.

نوت: افرادیکه تجربه کاری مرتبط غیر دولتی (موسسات و سازمان های غیر دولتی) را دارا میباشند میتواند در بست های فوق درخواست دهند.

_______________________________________________________________________________

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم