متخصص GIS

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۲ بست) رتبه چهارم شاروالی کابل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/ ) ارائه نمایند.

قابل تذکر دانسته میشود که متقاضیان محترم بست های شاروالی کابل صرفا میتوانند با استفاده از ویب سایت  (http://lowgrade.iarcsc.com/) فورم های درخواستی بست های مورد نظر خویش را دریافت و خانه پری نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ متخصص GIS KM-0341

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                            متخصص GIS

وزارت/ اداره:                            شاروالی کابل

موقعیت بست:                           کابل

بخش مربوطه                            ریاست طرح و تطبیق پلان های شهری

بســــت:                                   چهارم

تعداد بست:                                (۲)

گزارشده به :                              متخصص ارشد معلومات شهری

سایت دریافت فورم درخواستی:      (http://lowgrade.iarcsc.com/)

تاریخ نشروختم اعلان:                  ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ الی ۱۱/۱۲/۱۳۹۸

 

هدف کلی وظیفه: جمع آوری، ویرایش، ذخیره سازی و بهنگام سازی اطلاعات مکانی و توصیفی، دیجیتالی نمودن (Digitizing) عکس های فضایی، نقشه های اسکن شده و بروز رسانی نقشه های موجوده و تهیه و ترتیب نقشه های مورد نیاز این ریاست با استفاده از وسایل و سامان الات مربوط (GIS ) به منظور تطبیق چهار چوب طراحی شهری و سایر پلان های شهری.

وظایف و مسؤولیت ها:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. نگهداری و استفاده نرم افزارها و دیگر اجزای مهم مرتبط به سیستم معلومات جفرافیایی.
 3. ساختن  نقشه های جغرافیایی (شامل نقشه های شهری، نقشه های تیماتیکی و …) و گراف ها  با استفاده از نرم افزار GIS و تجهیزات مربوطه.
 4. گرد آوری معلومات جغرافیایی ای از منابع مختلف از جمله مشاهده ساحه، تصویر برداری توسط ستلایت (سایتهای مختلف مانند USGS, LAND SAT  و …،) و تصاویر برداری از ساحه و نقشه های موجوده.
 5. Data Entry اطلاعات جمع آوری شده از ساحات تحت پلان در سیستم معلومات جغرافیایی(GIS)
 1. انجام فعالیتهای کامپیوتری با نر م افزار GIS جهت ورود، آماد ه سازی، کنترل کیفیت و پردازش اطلاعات مکانی و توصیفی
 1. جمع آوری اطلاعات خام Row data از ادارات و دفاتر زیربط جهت تهیه نقشه های توپوگرافی و جغرافیایی بکارگیری نرم افزارهای مرتبط با سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از راه دور (RS) وبهره برداری از Google Earth  جهت تهیه اطلاعات مکانی مورد نیاز.
 1. دیجیتلایز نقشه های توپو گرافی وپارسل بندی قطعات زمین به شکل Cluster.
 2. Georeferenced فوتوهای هوائی و ستلایت و نگهداری مصئون فوتو های هوائی و فوتو های ستلایت و ترتیب بانک اطلاعاتی زمین های سروی شده.
 3. تحلیل و تجزیه معلومات جغرافیائی جهت استفاده از آن در مواقع لزوم و حفظ، تقویت، انکشاف و تنظیم سیستم معلومات جفرافیای.
 4. پروسس ارقام از جی پی اس ترمبل به نرم افزار های مربوط امور نقشه برداری.
 5. همکاری با سائر بخش ها و آمریت های مربوطه شهرسازی در قسمت تهیه نقشه ها و ارائه معلومات از سیستم GIS
 6. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و در صورت لزوم به رهبری شاروالی کابل از فعالیت ها و دستاورد های مربوط ریاست.
 7. حصول اطمینان از مدیریت سالم، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق به معیارهای تعیین شده.
 8. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق به قوانین و مقررات نافذه کشور.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 

 1. درجه تحصیل: حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های شهرسازی، سیول، زمین شناسی ،‌ سروی کدستری ، GIS، انجنیری جیودیزی به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • حد اقل دو سال تجربه کاری دولتی برای لیسانس و یا هم یک سال تجربه کاری برای ماستر در رشته های فوق الذکر.
 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های تخنیکی مرتبط به وظیفه

 

 

نوت: در صورت عدم قناعت به نتیجه شارلست بست و امتحان تقریری متقاضی میتواند شکایت خویش را بطور یک مرحله ای در بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی درج نماید.

نوت: افرادیکه تجربه کاری مرتبط غیر دولتی (موسسات و سازمان های غیر دولتی) را دارا میباشند میتواند در بست های فوق درخواست دهند.

_______________________________________________________________________________

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم