مدیر عمومی دیزاین و ویرایش اسناد ومنابع

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مدیر عمومی دیزاین و ویرایش اسناد ومنابع HR-061

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     مدیر عمومی دیزاین و ویرایش اسناد ومنابع

بســــت:                          چهارم

وزارت/اداره:                      کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   آمریت توسعه همکاری ها

گزارشدهی به :                  آمر توسعه همکاری ها

گزارش گیر از:

تاریخ نشروختم اعلان:          ۰۴/۰۲/۱۴۰۰ الی ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

هدف وظیفه ویرایش، دیزاین و نگهداری اسناد ( تفاهم نامه ها، قراردادها، پروتوکول ها)، مواد و سلاید های آموزشی برنامه های انستیتوت.  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی  
وظایف تخصصی ۱٫      سهم گیری فعال در تعیین چهارچوب همکاری‌های مشترک با نهادهای داخلی و خارجی؛

۲٫      همکاری در تهیه مسوده تفاهم نامه‌ها، قراردادها و تعهد نامه‌ها با سایر نهاد‌های داخلی و خارجی؛

۳٫      ویرایش و دیزاین محتوا و شکلیات تفاهم نامه‎ها، قرارداده‌ها، تعهد نامه‌ها؛

۴٫      ویرایش و دیزاین مواد، سلاید‌های آموزشی، تصدیق نامه‌ها و سپاس نامه‌ها بمنظور تسهیل پروسه آموزش؛

۵٫      دیزاین تصدیق نامه‌ها، سپاس نامه‌ها، بنرها، بروشورها و سایر اسناد مورد ضرورت انستیتوت در همکاری با بخش‌های مربوطه؛

۶٫      حفظ و نگهداری، اسناد مهم تفاهم نامه‌ها، قراردادها، پروتوکول‌ها، مواد آموزشی و سایر اسناد مورد ضرورت؛

۷٫      سهم گیری فعال با سایر کارشناسان و مدیران ریاست توسعه روابط و همکاری‌های اکادمیک؛

۸٫      ایجاد سیستم منظم دوسیه بندی، بمنظور حفظ و نگهداری اسناد مهم تفاهم نامه‌ها، قراردادها، پروتوکول‌ها و سایر اسناد مورد ضرورت؛

وظایف مدیریتی ۹٫      ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛

۱۰٫  ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

۱۱٫  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتسپرده میشود.

وظایف هماهنگی ۱۲٫  هماهنگی و تامین ارتباط با ریاست آموزش و انکشاف نصاب، آمریت توسعه همکاری‌ها و سایر بخش های ذیربط جهت اجرای بموقع امور محوله؛
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های؛ حقوق، اداره عامه، اقتصاد، ادبیات، جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت منابع بشری، مدیریت آموزشی، اداره تجارت، مردم شناسی، روان شناسی، حکومتداری، کمپیوتر ساینس، گرافیک و دیزاین از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
تجربه کاری ‌داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
مهارتهای لازم ‌أ. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی تحریر و تکلم با زبان انگلیسی؛
‌ب. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه از جمله Photoshop و CorelDraw، Premier
موارد تشویقی ‌أ. (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.
‌ب. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار در اداره نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم 

یک دیدگاه

  1. Pingback: Independent Administrative Reform Civil Service Commission | AsanWazifa

Comments are closed.