مرخصی کارکنان خدمات ملکی در کابل تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه می‌یابد

مرخصی کارکنان اداره‌های ملکی دولت در شهر و ولسوالی‌های کابل تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه می‌یابد.

تصمیم تمدید وضع محدودیت گردش و قیود رفت‌وآمد تا پایان ماه مبارک رمضان، به تاریخ ۱۳ ثور سال روان، از سوی جلسهٔ فوق‌العادهٔ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا گرفته شده است.

رؤسا و رؤسای عمومی وزارت‌ها و ادارات دولتی، برای عرضهٔ خدمات ضروری، مکلف‌اند همه‌روزه به محل کارشان حضور داشته باشند. آن شمار از کارکنان وزارت‌ها و اداره‌های دولت که وظایف‌شان جهت عرضهٔ خدمات، ضروری تشخیص می‌شود، نیز مکلف‌اند بنا بر تجویز ادارهٔ مربوط به وظایف‌شان حاضر شوند.