مرکز امتحانات در هفته‌یی که گذشت: رقابت ده‌ها تن برای احراز ۱۵ بست عالی‌رتبه

در جریان هفتۀ گذشته، ۹۳ تن برای احراز ۱۵ بست عالی‌رتبۀ نُه ادارۀ حکومت در امتحانات تحریری (کامپیوتری) و تقریری با هم رقابت کردند.

امتحانات بست‌های زیر را در بر می‌گرفت:

  • مستوفیت‌های ولایت‌های غور، نیمروز و بادغیس وزارت مالیه؛
  • ریاست حفاظت محیط زیست نورستان؛
  • ریاست‌های حوزۀ فرعی دریایی ننگرهار و حوزۀ فرعی دریایی پنجشیر بالایی بازارک
  • مشاوریت حقوقی وزارت انرژی و آب؛
  • ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت‌های تخار و بلخ؛
  • ریاست مالی و اداری ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی در ولایت‌های کاپیسا و غزنی؛
  • ریاست مالی و حسابی وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل؛
  • ریاست میادین هوایی ملکی ادارۀ هوانوردی ملکی؛
  • ریاست ارزیابی، نظارت و تفتیش ریاست عمومی امور کوچی‌ها؛
  • ریاست پلان و هم‌آهنگی برنامه‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

محمدصادق فیاض، نامزد یکی از این بست‌ها، با گرفتن ۳۳٫۹ نمره در امتحان نوشتاری و راه‌یافتن به مرحلۀ دوم رقابت (امتحان تقریری) می‌گوید: «ثبت نام آن‌لاین، برای نامزدانی که از ولایت‌های دوردست درخواست کار می‌کنند، سهولت بزرگی است.»

امتحانات با حضور کمیشنران کمیسیون و نمایندگان باصلاحیت اداره‌های مربوط در مرکز امتحانات فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز برگزار شد.