مشاوریت امور هوانوردی ملکی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    اداره  هوانوردی ملکی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مشاوریت امور هوانوردی ملکی ۰۴۲۴-۲

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               مشاوریت امور هوانوردی ملکی

بســــت:                 دوم

تعداد بست:              (۱)

وزارت/اداره:              اداره  هوانوردی ملکی

موقعیــت:                کابل

گزارشده به:               مقام اداره و هوانوردی ملکی

گزارشگیر از:               کارکنان تحت اثر

تاریخ نشروختم اعلان: ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ الی ۳۰/۰۷/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه:

ارائه مشوره های تخنکی  بهترشدن عرضه خدمات امورهوانوردی ملکی به رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی وابراز نظر درخصوص مسایل هوانوردی درسکتورترانسپورت هوایی.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
 2. تشخیص اولویت های بخش هوانوردی ملکی مورد ضرورت اداره بطور کوتاه مدت و دراز مدت در همآهنگی با بخشهای مربوطه ادره
 3. سهمګیری درطرح و ترتیب استراتیژی، پالیسی و سایر اسناد تقنینی بخش های اداره
 4. همکاری و همآهنگی در تنظیم پروگرام ها و پروژه های انکشافی بخش هوانوردی ملکی با در نظر داشت مفیدیت و موثریت برای خدمات بهتر هوا نوردی درکشور .
 5. ارائه نظریات در تهیه و ترتیب ستراتیژی که نشان دهنده تنظیم پروگرام ها و برنامه های هوانوردی ملکی به طور مفید و موثر می باشد
 6. سهمګیری وهمکاری در تهیه و ترتیب پروپوزل های عملیاتی و تخنیکی جهت پیشبرد برنامه های انکشافی هوانوردی ملکی
 7. تهیه و ترتیب خلص مطالب در مورد مسایل ضروری هوانوردی ملکی به جلسات شورای وزیران، مجالس شورای ملی، ملاقات های داخلی و خارجی
 8. تدویرورکشاپ ها بمنظورتشخیص و تثبیت مشکلات و منازعات موجود بخش هوانوردی ملکی و پیدا کردن راه های حل آن به کمک ریاست های مربوطه
 9. ارایه مشوره های مفید در تطبیق پروگرام های سرمایه گذاری در بخش هوانوردی ملکی درمطابقت به برنامه استراتیژیک اداره
 10. جستجوی روش ها وسیستم های جدید هوانوردی ملکی باتوجه به شرایط، نیازمندی ها وامکانات موجود
 11. ارایه مشوره درتهیه مشخصات وفاکتور های تخنیکی هوانوردی ملکی جهت تهیه پالیسی وپلان های طویل المدت وقصیرالمدت
 12. مدیریت و انکشاف سیستم فائلنگ به شکل هارد و سافت جهت حفظ و نگهداشت اسنادهای مربوط به امریت و دسترسی به موقع اسناد .
 13. ترتیب و ارایه گزارش ربعوار , سالانه و عندالضرورت بمقام ذیصلاح ادرهاز فعالیتها و دست اوردهای بخش مربوط .
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره و مدیریت، اداره تجارت، اقتصاد، مدیریت مالی و حسابی، ادبیات، ژورنالیزم، حقوق وعلوم سیاسی، اداره عامه، روانشناسی، پالیسی عامه، علوم اجتماعی (تاریخ عمومی، تاریخ معاصر، باستان شناسی، فلسفه و جامعه شناسی) تعلیم و تربیه به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی اداری، اقتصادی، هماهنگی، ارتباطات مشاوره و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) وتسلط (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم