مشاور ارشد وزیر

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  وزارت دولت در امور پارلمانی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان  رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مشاور ارشد وزیر                                                                           ۰۴۷۰

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               مشاور ارشد وزیر

بســــت:                 اول

تعداد بست:              (۱)

وزارت/اداره:              وزارت دولت در امور پارلمانی

موقعیــت:                مرکز

تاریخ نشروختم اعلان: ۱۴/۹/۱۳۹۷ الی ۲۷/۹/۱۳۹۷

هدف وظیفه: ارایه مشوره به رهبری و ریاست های وزارت جهت ایجاد هماهنگی میان حکومت و شورای ملی به منظورتحکیم ارتباطات موثر کاری جهت تحقق اهداف والای وزارت.

 

صلاحیت و مسولیت های وظیفه:

 

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
 2. ارائه مشوره های لازم به رهبری اداره در رابطه به اولویت های کاری جهت تامین روابط کاری بین حکومت و شورای ملی جهت تحقق اهداف عمومی وزارت در پرتو قوانین نافذه.
 3. اشتراک در مباحثات کمیسیون های شورای ملی در مورد اجراات مورد نظر پیرامون تطبیق اهداف وزارت بنا بر هدایت وزیر دولت در امور پارلمانی.
 4. ابراز نظر و مشاوره با وزیر دولت در امور پارلمانی در مورد اجراات و موضاعات که در کمیسیون های شورای ملی طرح و نهایی گردیده.
 5. همکاری و مشوره با وزیر دولت در امور پارلمانی در مورد کارکمیسیون های مجالس شورای ملی.
 6. ارائه مشوره به مقام وزارت در رابطه با کار کمیسیون خاص نظارت ولسی جرگه در عرصه انکشافی، صحی، مصوءنیت و محیطی زیستی و سایر بخش های کاری حکومت.
 7. ارائه مشوره با مقام وزارت در مورد تطبیق پلان استراتیژیک وزارت، پالیسی ها و طرزالعمل ها.
 8. تامین روابط موءثر با اعضاء شورای ملی به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان به هدایت وزیر.
 9. اشتراک در جلسات عمومی مجلسین شورای ملی به هدایت مقام وزارت.
 10. ارائه مشوره های اجرائیوی وحقوقی درمورد ارسال مراسلات به شورای ملی بنا بر لزوم دید مقام رهبری.
 11. تنظیم و تعیین حجم کاری و ماهیت وظیفوی بخش مربوط وزارت.
 12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 13. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.

 

 1. ارایه گزارش ربعوار، سالانه و عند الضرورت به مقام وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 2. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین و اهداف وزارت سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸,۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس, (در رشته حقوق و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود).
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی حقوقی، سیاسی، هماهنگی و اجتماعی) و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتورا.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم