مشاور امور اقتصادی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت امور زنان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مشاور امور اقتصادی ۰۷۴۶

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                 مشاور امور اقتصادی

بســــت:                      دوم

تعداد بست:                  (۱)

وزارت/اداره:               وزارت امور زنان

موقعیــت:                    کابل

گزارشده به:                 وزیر

گزارش گیر از:

تاریخ نشروختم اعلان:     ۱۷/۰۴/۱۳۹۸ الی ۲۷/۰۴/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: ارایه مشور‌های لازم به مقام رهبری در امور اقتصادی و تحلیل موضوعات سپرده شده از جانب مقام.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان ها کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده؛
 2. ترتیب بیانیه‌های مقام وزارت به مناسبت روزهای ملی و بین المللی و سایر مناسبت‌هایی که در طول سال تجلیل و برگزار می شود؛
 3. تهیه فهرست سوژه‌های کاری برای ریاست توانمندسازی زنان در عرصه‌های توسعه اقتصادی، به‌منظور تحقق و تجدید پالیسی‌ها؛
 4. ارایه طرح‌های مناسب به وزارت‌ها، اداره‌ها و مؤسسه‌های همکار با وزارت، به‌منظور بهبود وضعیت اقتصادی زنان؛
 5. ایجاد میکانیزم جهت ارایه طرح‌های سازنده مربوط به بهبود حیات زنان در عرصه توانمندسازی اقتصادی به مجلس عالی شورای وزیران؛
 6. اصلاح و باکیفیت‌سازی پلان‌های کاری ریاست‌های سکتوری مرکزی بادرنظرداشت پلان استراتیژیک وزارت؛
 7. ایجاد میکانیزم کاری برای تحقق هدایات مقام وزارت در ریاست‌های سکتوری و معمول‌سازی گزارش‌دهی به موقع از اجراآت و رسیدگی عاجل به مطالبات؛
 8. ایجاد میکانیزم جهت اخذ وظایف وزارت امور زنان از قانون اساسی، بیانیه‌های مقام ریاست جمهوری در امور مربوطه؛
 9. ایجاد میکانیزم پیگیری از افزایش مشارکت مثمر زنان در عرصه اقتصادی، به‌منظور تحقق توانمندی‌های زنان؛
 10. ایجاد میکانیزم جهت تفاهم با وزارت‌های ذیربط بخاطر نیل به استراتیژی وزارت امور زنان و همچنان اجرای این روش کاری در ولایات بوسیله رهنمود‌های کاری مشخص؛
 11. اشتراک در مجالس هفته‌گی هیئت رهبری وزارت و اشتراک در ملاقات‌های وزارت حسب لزوم دید؛
 12. طرح و تقدیم مشوره‌های کاری به مقام وزارت و هر مقام عالی رتبه که مقام وزارت لازم دانند؛
 13. تأمین تماس همکارانه با همکاران بین المللی مقیم وزارت امور زنان؛
 14. تحقق اهداف و برنامه‌های استراتیژیک صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 15. رهبری و ارایه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه‌ها و شهروندان کشور، بادرنظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه؛
 16. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه مربوطه؛
 17. انجام سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب مقام وزارت، مطابق قوانین و مقررات به وی سپرده می شود.

 

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد (۷) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و پالیسی و اداره عامه؛ درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ترجیح داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک‌سال برای دکتور؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
 5. اداره و منجمنت، ، مفاهمه،مدیریت، اگاهی از قوانین نافذ کشور،اگاهی از کنواسیون هاسی بین المللی مرتبط به زنان، و اشنایی با انترنت.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم