مشاور امور سرحدات

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت امور سرحدات و قبایل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مشاور امور سرحدات ۰۷۴۵

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                 مشاور امور سرحدات

بســــت:                      دوم

تعداد بست:                  (۱)

وزارت/اداره:               وزارت امور سرحدات و قبایل

موقعیــت:                    کابل

گزارشده به:                 وزیر امور سرحدات و قبایل

گزارش گیر از:

تاریخ نشروختم اعلان:     ۱۱/۰۴/۱۳۹۸ الی ۲۲/۰۴/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه:

ارائه مشوره های تخنیکی به مقامات وزارت جهت بهتر شدن خدمات و ابراز نظر درخصوص مسایل امور سرحدات.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. سهمگیری در طرح و ترتیب استراتیژی، تسوید قوانین و مقررات، پالیسی ها و اسناد بخش امور سرحدات؛
 3. همکاری و همآهنگی در تنظیم پروگرام ها و پروژه های انکشافی بخش امور سرحدات با در نظر داشت مفیدیت و موثریت برای عرضه خدمات؛
 4. ارائه نظریات در تهیه و ترتیب ستراتیژی که نشان دهنده تنظیم پروگرام ها و برنامه های امور سرحدات به طور مفید و موثر باشد؛
 5. سهمگیری و ارائه مشوره و نظر درتهیه و ترتیب برنامه های میان مدت و طولانی مدت برنامه های انکشافی امور سرحدات؛
 6. تهیه و ترتیب خلص مطالب در مورد مسایل ضروری امور سرحدات به جلسات شورای وزیران، مجالس شورای ملی، ملاقات های داخلی و خارجی، ورکشاپ ها و کنفرانسهای مطبوعاتی؛
 7. تشخیص و تثبیت مشکلات و منازعات موجود بخش امور سرحدات و همکاری در پیدا کردن راه های حل آن به کمک ریاست های مربوطه؛
 8. سهمگیری، همکاری و ارایه مشوره در تطبیق پروگرام ها سرمایه گذاری در بخش امور سرحدات در مطابقت به برنامه ستراتیژیک وزارت؛
 9. سهمگیری،کمک و همکاری و ارایه مشوره در تنظیم بودجه بخش امور سرحدات به ریاست های مربوط؛
 10. همکاری و مشوره های لازم برای ریاست های بخش امور سرحدات در امور مصارف موثر بودجه؛
 11. ارایه مشوره در تهیه مشخصات و فاکتور های تخنیکی بخش امور سرحدات جهت تهیه پالیسی و پلان های طویل المدت و قصیرالمدت؛
 12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 13. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 14. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 15. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، شرعیات (فقه و قانون)، علوم اجتماعی، اقتصاد، پالیسی عامه، اداره عامه، مدیریت عمومی، حکومتداری و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور مشوره دهی ویا حل منازعات ویا قانون گزاری ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری ویا پشتو) و زبان انگلیسی؛
 4. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم