مشاور حقوقی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مشاور حقوقی ۰۱۳۴

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                      مشاور حقوقی

بســــت:                          دوم

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                      ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها

بخش مربوطه:                  ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها

موقعیت بست:                   کابل

گزارشده به :                     رئیس عمومی اداره

گزارش گیر از:                    کارمندان تحت اثر

تاریخ نشروختم اعلان:         ۰۱/۰۳/۱۳۹۹ الی ۱۵/۰۳/۱۳۹۹

 

هدف وظیفه: ارائه مشوره جهت تحکیم قانونیت و جلوگیری از نقض آن، دفاع از حقوق و منافع قانونی ارگان مربوط و کنترول از رعایت احکام قانون در اداره.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی بست:
 1. مطالعه قرارداد ها و موافقتنامه ها به منظور مطابقت آنها با قوانین نافذه و ابراز نظر جهت منظوری.
 2. دفاع از حقوق و منافع قانونی اداره، کارمندان در داخل و خارج اداره.
 3. تهیه متن حقوقی قرار دادها و کنترل از تطبیق آن.
 4. اجرای تمامی خدمات حقوقی اداره و کوشش در حل منازعات به اساس مصالحه جانبین.
 5. تحلیل نتایج رسیده گی دعاوی قضایای محاکماتی و حاکمیت و نتایج عقد و اجرای قراردادها و مساعدت در رفع نواقص آن .
 6. ارایه مشوره، اظهارنظر و تصدیق در مورد مسایل حقوقی ایکه در جریان فعالیت اداره ایجاد میگردد.
 7. مساعدت در حل به موقع و قانونی پیشنهادات عرایض و شکایات واصله.
 8. اشتراک در جلسات هیات رهبری که پیرامون بحث مسایل تطبیق قوانین نافذه و سایرموضوعات حقوقی دایر میگردد.
 9. تهیه مواد و مدارک در حوادث حقوقی و نقض قانونیت به منظور تسلیمی به ارگانهای حراست حقوق و اتخاذ تدابیر جهت جبران خساره وارده به اداره مربوط .
 10. سازماندهی احصائیه، تصنیف سیستماتیک اسناد حقوقی، حفظ و نگهداری اسناد تقنینی، تاسیس کتابخانه و آثار حقوقی و تقنینی اداره.
 11. ارایه معلومات و تدویر ورکشاب ها راجع به قوانین نافذه و توضیح اسناد تقنینی، پخش دانش حقوقی میان کارکنان اداره مربوطه.
 12. تعمیم تجارب تطبیق قوانین دربخشها، ارائه پیشنهادات جهت بررسی به مسولین اداره مربوطه .
 13. ترتیب و تدوین طرح اسناد تقنینی مربوط به ساحه فعالیت اداره مربوطه.
 14. تثبیت و اولویت بندی اسناد تقنینی، ترتیب پیش نویس اسناد تقنینی و طی مراحل آن به مراجع مختلف با مقام وزارت/ اداره و هماهنگی با شعبات.
 15. مطالعه و بررسی اسناد تقنینی مربوط و ارائه پیشنهادات در مورد غنامندی آن از طریق ارائه طرح های تعدیل، ایزاد و یا وضع مقرره ها ، لوایح و طرزالعمل ها.
 16. ارایه مشوره های حقوقی در رابطه به مسایل و مشکلات حقوقی فعالیتهای اعم از معاهدات، موافقتنامه ها، قراردادها، قضایا و سایرفعالیت های داخلی اداره بخاطر رفع و جلوگیری از مشکلات و مسایل حقوقی.
 17. ارایه طرح های مشورتی حقوقی پیرامون حذف یا تعدیل مواد اسناد تقنینی از نگاه حقوقی جهت غنا مندی .
 18. مطالعه و تدقیق فیصله های شورای وزیران جهت ترتیب طرح ها ی مشورتی به موضوعات مربوط اداره
 19. تحلیل موضوعات سپرده شده از جانب اداره به منظور ارائه نظر ومشوره های حقوقی  .
 20. تحلیل و تشریح قوانین نافذه کشور  به منظور غنی سازی محتوای حقوقی اسناد اداره.
 21. ارایه طرح و مشوره های لازم به مقام اداره به منظور تطبیق بهتر و همه جانبه قانون و مقررات.
 22. ارایه مشوره های لازم و بنیادی به  مقام اداره در رابطه به امور حقوقی  به منظور تامین هماهنگی و استحکام روابط  با مراجع ذیدخل.
 • وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:
 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 3. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛
 • وظایف هماهنگی بست:
 1. مساعدت با ادارات مرکزی وولایتی در جهت تامین رعایت قوانین و سایر اسناد تقنینی تنظیم کننده حقوق و مکلفیت های اداره جهت تامین منافع دولت.
 2. حصول اطمینان از اجرای امورات در و قت و زمان معین آن با در نظر داشت پلان های کاری مطروحه؛
 3. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با آمرین ذیصلاح، بخش های مربوطه و سایر بخش های اداره غرض اجرای بهتر امور محوله؛

——————————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ ، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیلی لیسانس در رشته های حقوق، شرعیات (فقه و قانون) و به درجات تحصیلی بالاتر از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛
 3. مهارت های لازم: تسلط به لسان های رسمی (دری و پشتو) و لسان انگلیسی، توانایی رهبری کنترلاداره و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفهاداره و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم