مشاور در امور آبیاری و منابع طبیعی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی  مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مشاور در امور آبیاری و منابع طبیعی                                                     ۰۲۶۸-۲

 

مشخصات بست:

عنوان بست:          مشاور در امور آبیاری و منابع طبیعی

بســـــت:               دوم

تعداد بست:             (۱)

وزارت/اداره:          وزارت زراعت،آبیاری و مالداری

موقعیــت:                کابل

تاریخ نشروختم اعلان:  ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ الی ۲۶/۱۰/۱۳۹۷

 

هدف وظیفه : 

ارایه مشوره های تخنیکی در بهترشدن خدمات و سیستم های آبیاری و منابع طبیعی

 

صلاحیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی :

 1. طرح و ترتیب پلان کاریماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به اهداف و برنامه های استراتیژیک وزارت.
 2. همآهنگی در تنظیم پروگرام ها و پروژه های انکشافی با در نظر داشت مفیدیت و موثریت برای خدمات و سیستم آبیاری و منابع طبیعی.
 3. ارایه نظریات در تهیه و ترتیب ستراتیژی که نشان دهنده تنظیم پروگرام ها و برنامه ها به طور مفید و موثرباشد.
 4. تامین ارتباط و هماهنگی با دونرها و موسسات مرتبط جهت انکشاف برنامه ها و پروگرام های خدمات آبیاری و بهتر شدن سیستم های آبیاری و منابع طبیعی در سطح کشور.
 5. سهمگیری در تهیه و ترتیب پروپوزل های تخنیکی جهت پیشبرد برنامه های انکشافی آبیاری و منابع طبیعی.
 6. سهمگیری و ارایه نظریه در تهیه و ترتیب برنامه های میان مدت و طولانی مدت برنامه های انکشافی آبیاری و منابع طبیعی.
 7. تهیه و ترتیب خلص مطالب در مورد مسایل ضرورت آبیاری و سیستم های آبیاری  و منابع طبیعی به جلسه های شورای وزیران، مجالس شورای ملی، ملاقات های داخلی و خارجی، ورکشاپ ها و کنفرانسهای مطبوعاتی.
 8. ترتیب گزارشهای ماهوار، ربعوار، سالانه و ارسال آن به مراجع ذیربط.
 9. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغنستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 10. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارت دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
 11. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 12. انجام سایر وظایف که ازطرف مقامات درمطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره سپرده میشود.

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد ۷،۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:( جنگلات، آبیاری ، جیولوژی ، انجینر آب و محیط زیست ،سیول انجینر) وبه درجه تحصیلی بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه وتخصص(مطابق ساحه کاری پست) ویا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های وظیفوی این پست) حد اقل(برای بست دوم) سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر ویک سال برای دوکتورا(برای بست اول) چهار سال برای لیسانس،سه سال برای ماستر و دوسال برای دکتور.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم