معاونیت ملکی، معینیت تعلیمات و پرسونل

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  وزارت داخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ معاونیت ملکی، معینیت تعلیمات و پرسونل ۰۴۱۷

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                       معاونیت ملکی، معینیت تعلیمات و پرسونل

بســــت:                            اول

وزارت/اداره:                         وزارت امور داخله

موقعیت بست:                     کابل

تعداد بست:                         (۱)

بخش مربوطه:                     معینیت تعلیمات و پرسونل

گزارشدهی به :                   معین تعلیمات و پرسونل

گزارش گیر از:                      کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:           ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ الی ۲۳/۰۵/۱۳۹۹

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف وظیفه: وظیفه : اداره و رهبری امور تعلیمات و پرسونل و ارائه مشوره در تنظیم پالیسی ها، پلانها درخصوص وظایف صنوف اداری مطابق به اهداف وپلان ستراتیژیک وزارت.

—————————————————————————————————————————

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. کنترول ونظارت ازتقرر،تبدل،عزل ونصب کارمندان ملکی به اساس لیاقت،شایستگی وتحصیلات مسلکی بدون درنظرداشت مظاهر منفی.از طریق رقابت آزاد مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی ؛تطبیق قوانین،طرزالعمل،دایرکتیف ها.
 2. ارائه مشوره در تنظیم پالیسی ها، پلانهای کاری  درخصوص وظایف صنوف اداری درمطابت با اهداف وپلان استراتیژیک.
 3. توجه به امورتخصص،مسلکی و آگاهی دهی به پرسونل ملکی از قوانین و مقررات.
 4. تدویر جلسات هفته وار با رؤسای بخش های تحت اثر جهت تبادل تجارب و رفع مشکلات. اخذ گزارش از کارکرد و فعالیت های انجام شده ریاست های مربوط
 5. رهنمائی از نحوه واجرای پلانگذاری وتنظیم ورکشاپ ها،سیمینارهای آموزشی وکورس های قصیرالمدت در ادارات ذکر شده.
 6. نظارت و کنترول ازتطبیق قوانین،طرزالعمل،دایرکتیف ها واوامر معنیت تعلیمات و پرسونل به قدمه های تحت اثر.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره.
 2. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.

وظایف همآهنگی:

 1. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های تحت اثر و سایر بخش های داخلی غرض حصول اهداف متوقعه اداره مربوطه.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: اداره و منجمنت،اداره و مدیریت ،اداره و پالیسی عامه، اقتصاد،  علوم تربیتی ، جامعه شناسی، مدیریت برنامه های آموزشی، اطلاعات،روانشناسی ،ژورنالیزم ،ادبیات ،حکومت داری، مطالعات توسعوی،تعلیم وتربیه ومنابع بشری  و یا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور. به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری: حداقل تجربه کاری از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش­های ( تحقیق، مطالعه.پلانگذاری، هماهنگی  امور  منابع  بشری و تعلیمات،پرسونل و یا سایر موارد مندرج  این لایحه وظایف)  ؛

 • مدیریتی یا تخصصی، حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستری و دو سال برای دکتورا؛
 • دارنده گان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود؛

.مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

موارد تشویقی: (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

(۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت:

 • افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق (در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف محوله نگردد) میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

درخواست کننده گانیکه اسناد مورد نیاز شرایط استخدام این لایحه وظایف را بصورت درست، واضح و شفاف به بورد تعیینات ارایه ننمایند واجد شرایط این بست دانسته نشده حق شکایت ندارند؛

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم