معاون دارالانشاء در امور اداری و مالی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  کمیسیون مستقل انتخابات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ معاون دارالانشاء در امور اداری و مالی ۰۶۹۰

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               معاون دارالانشاء در امور اداری و مالی

بســــت:                 اول

تعداد بست:              (۱)

وزارت/اداره:            کمیسیون مستقل انتخابات

بخش مربوطه:            ریاست عمومی دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات

موقعیــت:               کابل

تاریخ نشروختم اعلان: ۲۵/۰۱/۱۳۹۸ الی ۰۴/۰۲/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: نظارت و کنترول از صورت تحقق پالیسیهای عواید، مصارف و پرداخت ها، امور مالی و حسابی، ترانسپورتیشن، حفظ و مراقبت اجناس و املاک منقول و غیر منقول مربوط، امور تهیه و تدارکاتی و جندر.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر و حصول اطمینان از تطبیق پالیسیهای جندر، بمنظور ارتقای سطح مؤثریت کاری و رفع نا برابری های جنسیتی؛
 3. نظارت از طرح و ترتیب بودجه عادی و انکشافی کمیسیون مستقل انتخابات مطابق پالیسیهای مالی غرض رفع ضرورتهای عادی و امور انکشافی؛
 4. دفاع بودجه عادی و انکشافی در وزارت مالیه و نظارت از تحقق آن در همکاری با شعبات ذ یربط غرض تامین اصل فافیت؛
 5. نظارت از اتخاذ تدابیر جهت حل مشکلات در بخش های بودجه عادی و انکشافی در نیمه سال مالی (هنگام بازتوزیع بودجه)؛
 6. کنترول و نظارت از تکمیل و تطبق پروسه داوطلبی, مناقصه, مزایده و نرخگیری، بمنظور عقد قرارداد ها در بخش پروژه های انکشافی و عادی مطابق به قانون تدارکات؛
 7. نظارت از تحقق پالیسی های کدری به منظور جذب و استخدام افراد شایسته و واجد شرایط در کمیسیون مستقل انتخابات.
 8. نظارت و اداره امور اداری و خدماتی کمیسیون مستقل انتخابات غرض حمایت از فعالیتهای اساسی؛
 9. کنترول و نظارت از پروسه ارزیابی اجراات وظیفوی، سوانح، دیتابیس و سایر امور ذاتی کارکنان غرض تشویق و ارتقای سطح مؤثریت؛
 10. نظارت از پروسه آگاهی دهی عامه در مورد انتخابات و فعا لیتهای انتخاباتی، مراکز و محلات رایدهی بطور مستمر، جهت تنویر اذهان عامه؛
 11. کنترول و نظارت از نشر و پخش بموقع اطلاعات مستند در رابطه به انتخابات و غنی سازی کتابخانه و آرشیف منابع انتخاباتی غرض آگاهی دهی به مردم از فعالیتهای انتخاباتی؛
 12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست؛
 13. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 14. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 15. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 16. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 17. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 18. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 19. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، مدیریت مالی، اداره­ تجارت، اداره عامه، مدیریت عمومی، پالیسی عامه، حسابداری، CA، ACCA و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور اداری ویا مالی ویا حسابی ویا تنظیم بودجه ویا خدمات ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتورا؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم 

۰total visits,106visits today