معاون دارالانشاء در امور عملیاتی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  کمیسیون مستقل انتخابات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ معاون دارالانشاء در امور عملیاتی ۰۶۸۹

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               معاون دارالانشاء در امور عملیاتی

بســــت:                 اول

تعداد بست:              (۱)

وزارت/اداره:              کمیسیون مستقل انتخابات

بخش مربوطه:            ریاست عمومی دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات

موقعیــت:               کابل

تاریخ نشروختم اعلان: ۲۵/۰۱/۱۳۹۸ الی ۰۴/۰۲/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت وکنترول از صورت تحقق پروگرامهای عملیاتی در ریاستهای مرکز و ولایات کمیسیون مستقل انتخابات.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. ارائه طرح های مشخص در بخش مسلکی (عملیاتی) غرض غنی سازی پلان ستراتیژیک کمیسیون مستقل انتخابات؛
 3. نظارت و مراقبت از پروسه طرح، ترتیب، انکشاف و تطبیق پالیسیها و برنامه های انتخاباتی، بمنظور تطبیق بموقع اهداف؛
 4. حصول اطمینان از تطبیق پالیسیها، طرزالعمل ها، لوایح و مقررات، جهت تحقق اهداف امور عملیاتی؛
 5. طرح و انکشاف میکانیزم های تآمین روابط با منابع تمویل کننده و کشور های دوست و نظارت از مدیریت آن، جهت تمویل پروژه های انتخاباتی و تبادل تجارب در بخشهای عملیاتی؛
 6. کنترول و نظارت از شیوه استفاده از بورسهای آموزشی و تجربوی برای پرسونل کمیسیون غرض ارتقای سطح دانش کارمندان مسلکی؛
 7. طرح و انکشاف میکنیزم ها، طرزالعمل ها، و لوایح عملیاتی انتخابات در هماهنگی با بخش های مرتبط، بمنظور پیشبرد شفاف و بموقع انتخابات؛
 8. طرح و انکشاف میکانیزم ها و لوایح پروسه های توزیع کارت های رای دهی، شمارش آرای استعمال شده، ارسال مواد انتخاباتی به مراکز و محلات انتخاباتی، بمنظور مدیریت بهتر پروسه های انتخاباتی؛
 9. مدیریت و رهبری پروسه های تثبیت و تعین مراکز و محلات انتخاباتی و حصول اطمینان از هماهنگی همه جانبه با سکتور امنیتی، جهت تامین امنیت مراکز و محلات انتخاباتی؛
 10. نظارت از روند ارسال مواد انتخاباتی به مراکز و محلات انتخاباتی در اسرع وقت، بمنظور جلوگیری از سکتگی در پروسه های برگزاری انتخابات؛
 11. حصول اطمینان از تامین ارتباط و هماهنگی با سایر دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، جهت مدیریت هر چه بهتر پروسه های انتخاباتی؛
 12. مطالعه دقیق مسوده ها، مقرره ها، طرزالعمل ها، دستورالعمل ها و پیشنهاد تعدیل قوانین و سایر اسناد تقنینی مربوط، جهت رفع خلا های قانونی در امور عملیاتی؛
 13. کنترول و نظارت از پیشبرد عملیات انتخاباتی با آغاز ثبت نام، شمارش آرا، تعین مراکز و تآمین روابط با نهادهای داخلی، بمنظور جلوگیری از سکتگی کاری هنگام فعالیتهای انتخاباتی؛
 14. ارزیابی کیفیت اجراآت کارکنان تحت اثر، بمنظور اتخاذ تدابیر بعدی ارتقای بازدهی کاری؛
 15. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه بخش مربوطه؛
 16. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 17. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 18. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 19. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 20. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 21. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 22. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 • داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، ارتباطات، حکومتداری، روابط عامه، مدیریت دولتی، انتخابات، جامعه شناسی، مدیریت پروژه، روابط بین الملل و سایر رشته های مرتبط و به درجات بالاتر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
 • تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی امور عملیاتی ویا انتخاباتی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسؤلیت های وظیفوی این بست) حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتورا؛
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) و زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم 

۰total visits,106visits today