معاون مالی و اداری

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  شورای طبی افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ معاون مالی و اداری ۰۱۳۷

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    معاون مالی و اداری

بســــت:                          اول

نوعیت بست:                   حمایوی

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                     شورای طبی افغانستان

بخش مربوطه:                  معاونیت مالی و اداری

موقعیت بست:                   کابل

گزارشده به :                     به مقام اداره

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:        ۰۱/۰۳/۱۳۹۹ الی ۱۵/۰۳/۱۳۹۹

 

هدف وظیفه:

رهبری و مدیریت امور مالی، اداری، تدارکات و خدمات، تخنیکی، انسجام  و تطبیق پروژه ها در مطابقت با قوانین و طرزالعمل های نافذه، به منظور عرضه خدمات با کیفیت و پیشبرد بهتر امور.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ترتیب و توحید پلان بودجوی و مالی سالانه اداره حسب پلان تدارکاتی مطابق به نورم های قبول شده و مقررات مالی و حسابی؛
 2. نظارت از مصارف بودجه، سهم اساسی در دفاع از طرح بودجه سالانه وزارت اداره در مجالس استماعیه بودجه ملی؛
 3. رهبری و مدیریت پروسه طرح و ترتیب بودجه عادی و انکشافی در مطابقت با پلان های مطروحه بخش های مربوطه اداره.
 4. حصول اطمینان از مدیریت اجرای تخصیصات بودجه منظور شده اداره و ارسال آن به واحد های دومی جهت پیشبرد بهتر امور مالی و بودجوی.
 5. نظارت و کنترول از صحت بودن اسناد مالی و اداری که توسط بخش های مربوطه ترتیب و طی مراحل میگردد، جهت اجراات قانونمند.
 6. مدیریت و نظارت از امور مربوط به تدارکات در مطابقت به قانون و طرزالعمل های مربوطه جهت تامین شفافیت در تمام پروسه های تدارکاتی و برآورده شدن نیازمندی های اداره.
 7. رهبری، مدیریت و نظارت از امور مالی و اداری و حصول اطمینان از اینکه امور مالی و اداری مطابق احکام اسناد تقنینی اجراا و طی مراحل میگردد.
 8. حصول اطمینان از مدیریت و انکشاف امور تکنالوژی معلوماتی جهت استفاده موثر و مفید مطابق به نیازهای کاری اداره.
 9. تلاش متداوم جهت ساه سازی (Simplification) پروسه های کاری بادر نظرداشت اصل شفافیت و حساب دهی.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی و اهداف استراتیژیک اداره.
 2. مدیریت تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه بمنظور تطبیق استراتیژی، پالیسی و پلان کار؛
 3. مدیریت ، نظارت و کنترول از تمام فعالیت های مربوط به پروژه های انکشافی جهت تطبیق پلان های طرحه شده و برآورده شدن اهداف اداره.
 4. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات کارکنان ملکی در هماهنگی با بخش منابع بشری اداره.
 5. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.
 6. اجرای سایر وظایفى که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و ایجاد همآهنگی با بخش های مختلف اداره و تدویر جلسات هفته وار به اساس ضرورت جهت حل مشکلات و پیشبرد امور یومیه مربوطه؛
 2. تامین ارتباط با وزارت ها و ادارات دولتی ذیربط به منظور تحقق برنامه ها و تطبیق پلان های اداره.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷،۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های : اقتصاد، حسابداری، اداره و تجارت، پالیسی عامه، حقوق، و علوم سیاسی مدیریت مالی و اداری، مدیریت عمومی، اداره عامه (CA، ACCA )و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود..

تجربه کاری :

 1. داشتن حد اقل (۴) سال تجربه کاری از داخل وخارج کشور دریکی از بخش های(( حسابداری ومالی ، مالی واداری،تدارکات، اداره وتجارت ومدیریت پلانگذاری اقتصاد واداره وتجارت)

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم دربخش های رهبری،ارتباطات وتصمیم گیری

 

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم،و(۳)نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام واشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

 

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم