معتمد اجناس الکترونیکی

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان مجدد رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ معتمد اجناس الکترونیکی HR-076

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     معتمد اجناس الکترونیکی

بســــت:                          هفتم

وزارت/اداره:                      کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                    ریاست اداری و خدمات – ریاست عمومی دارالانشـاء

گزارشدهی به :                  مامور تحویلخانه

گزارش گیر از:                     ندارد

تاریخ نشروختم اعلان:         ۰۵/۰۵/۱۴۰۰ الی ۱۲/۰۵/۱۴۰۰

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف وظیفه: نگهداری و مراقبت تجهیزات الکترونیکی، روغنیات و پرزه جات وسایط نقلیه موجود در تحویلخانه و توزیع آن طبق لوایح و اسناد اصولی.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ترتیب پلان کار ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت مربوطه جهت نیل به اهداف تعیین تعین شده؛
 2. چک و کنترول تجهیزات الکترونیکی، روغنیات و پرزه جات واصله مطابق مشخصات خریداری شده هنگام تسلیمی؛
 3. تسلیم گیری اجناس الکترونیکی، روغنیات و پرزه جات واصله مطابق مشخصات خریداری شده؛
 4. مراقبت و نگهداری درست تجهیزات الکترونیکی، پرزه جات و روغنیات در داخل دیپو؛
 5. امضاء فورم (م ۷) بعد از تسـلیمی تجهیزات الکترونیک، روغنیات و پرزه جات؛
 6. توزیع تجهیزات الکترونیکی برویت فورم (ف س ۵) از دیپو و توزیع روغنیات و پرزه جات برویت اصل ذمت؛
 7. اخذ تسلیمی تجهیزات الکترونیک، روغنیات و پرزه جات شامل فورم (ف س ۵) از شخص گیرنده؛
 8. ترتیب کارت سرجنس به منظور میزان رسی؛
 9. پیگیری از ثبت محتویات فورم (م ۷) و (ف س ۵) د رکارت ثبت ذخیره در شعبه محاسبه اجناس؛
 10. مهر و لاک و باز نمودن دیپو در حضور داشت هیئات معاینه؛
 11. اسـتفاده از احتیاط لازم در اثناء تسلیم گیری و توزیع اجناس الکترونیکی از دیپو؛
 12. تسلیم گیری اجناس الکترونیکی، پرزه جات داغمه و حفظ آن در دیپو الی تطبیق پروسـۀ لیلام؛

وظایف مدیریتی:

 1. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر مستقیم و مقامات ذیصلاح از فعالیت‌ها و دست‌آورد‌های مربوط؛
 2. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود؛

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط و هماهنگی کاری با بخش های ذیربط اداره مربوطه جهت اجرای به موقع امور محوله.

————————————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل توانایی خواندن و نوشتن را دارا باشد، به کاندیدان دارای سند تحصیلی بکلوریا و بالاتر از آن ارجحیت داده می‌شود؛
 2. تجربه کاری: نیاز ندارد؛
 3. مهارت‌های لازم: تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( پشتو یا دری) و داشتن توانائی فزیکی در جهت اجرای امور محوله.

نوت: ارایه تضمین اموال غیر منقول مطابق احکام مقرره تضمین معتمدین.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم