نادری: اصلاحات یک امر آسان نیست، ما هنوز در اول راه هستیم

رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در برنامۀ مناظرۀ آریانیوز گفت که از تداخل وظایف و مسؤولیت‌ها در دست‌گاه اداره‌های ملکی جلوگیری می‌شود.

چه‌گونگی ارزیابی و نیازسنجی اداره‌های خدمات ملکی، پروسه‌های امتحانات جمعی استخدامی برای بست‌های تذکره‌های الکترونیک، بست‌های تدارکات و بسته‌های اتشه‌های تجارتی، سیاست کادری و اصلاح ساختار سنتی نهادهای دولتی، از موضوعات عمدۀ مورد بحث در برنامۀ مناظرۀ آریانانیوز بودند. یکی از پرسش‌های گردانندۀ برنامه دربارۀ شماری از اداره‌های موازی در چارچوب ادارۀ خدمات ملکی بود که احمد نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از لغو و ادغام آن‌ها را به اداره‌های دیگر خبر داد.

آقای نادری با اشاره به ادارۀ مبارزه با فساد اداری گفت که ممکن است این اداره لغو شود و یا صلاحیت‌اش تغییر کند و محدود شود. به گفتۀ او، معینیت مبارزه با فساد اداری در چهارچوب ادارۀ لوی سارنوالی ایجاد خواهد شد.

رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که افغانستان در سه دهۀ گذشته به گونۀ مستمر از ظرفیت‌ خالی شده است و تا اصلاح ادارۀ عامه، راه درازی در پیش است.

آقای نادری تصریح کرد: «اصلاحات یک امر آسان نیست، به‌ویژه در وضعیتی که ما قرار داریم. ما هنوز در اول راه هستیم.»

نادری گفت که اصلاحات در اداره‌های خدمات عامه مستلزم حمایت سیاسی است که رییس جمهور از این حمایت اطمینان داده است.

رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که ظرفیت‌هایی که ادارۀ خدمات ملکی دارد، پاسخ‌گوی جمعیت نیروی کار در کشور نیست. از همان روی، کمیسیون بهترین‌ها را از راه رقابت آزاد جذب می‌کند. او از فارغان مؤسسات تحصیلات عالی خواست که نخستین و آخرین گزینۀ‌شان کار در ادارۀ خدمات ملکی نباشد. آنان می‌توانند در بخش خصوصی نیز کار کنند.

بیش‌تر پرسش‌گران حاضر در تالار از چه‌گونی جذب نیروی کار در اداره‌های عامه شاکی بودند. آقای نادری در پاسخ به آنان گفت که استخدام در اداره‌های ملکی فقط بر بنیاد شایستگی و توانایی خواهد بود و تعلقات خانوادگی قومی، حزبی و دیگر تعلقات مد نظر نیست.