نادری خواستار تطبیق عدالت بر عاملان حمله بر کارکنان کمیسیون شد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای شهیدان رویداد ۱۳ جوزا مجلس ترحیم برگزار کرد. در این مراسم، خانواده‌های شهیدان، شماری از مقام‌های دولت، مسؤولان جامعۀ مدنی و رسانه‌ها، کارکنان و اعضای رهبری کمیسیون حضور یافتند.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در آخرین روز ماه مبارک رمضان، پنج تن از کارکنان‌اش را در یک حملۀ هراس‌افگنانه از دست داد. از اثر این حمله یازده تن دیگر زخم برداشتند.

سیدحامد هاشمی مدیر ثبت ذخیره، محمدقاسم کارکن خدماتی، احمدمصطفی راننده، فضل‌الله کارکن خدماتی و محمدعالم وردک نگهبان دروازه در این رویداد به شهادت رسیدند.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در پایان این مراسم، خواستار تطبیق عدالت بر مسببان چنین رویدادها شد.

آقای نادری گفت: «حمله بر جان غیرنظامیان جنایت واضح علیه بشریت است. این چنین حملات نه تنها از سوی قوانین بین‌المللی محکوم است و قابل پی‌گرد دانسته می‌شود بلکه بر اساس احکام دین مبین اسلام، عاملان این جنایات هول‌ناک جزای‌شان جهنم است و در این دنیا هم باید مورد تعقیب قرار بگیرند.»

رییس کمیسیون تأکید کرد که در سطح ملی نیاز است تا علیه مسببان حملات بر غیرنظامیان ـــ چه طالبان و چه گروه‌های هراس‌افگن دیگر ـــ یک بسیح عمومی شکل بگیرد و مردم افغانستان به صورت جمعی در برابر این جنایات بایستند.

به گفتۀ آقای نادری، در سطح بین‌المللی نیز ضرورت است تا با عاملان حمله بر غیرنظامیان برخورد جدی و واقع‌بینانه انجام شود و کشورهای تسهیل‌کنندۀ این حملات، با استفاده از میکانیسم‌های بین‌المللی، حساب‌ده شوند.

رییس کمیسیون گفت که دردهای بازماندگان قربانیان باید محور گفت‌وگوهای صلح باشد و هر گفت‌وگوی صلحی به پایان این دردها منجر شود.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریقه‌های مختلف تلاش کرده است تا برای بازماندگان قربانیان و آسیب‌دیدگان رویداد ۱۳ جوزا، همکاری‌های مادی و معنوی انجام دهد. پیش از این ریاست جمهوری و کمیسیون به صورت مستقیم، به خانواده‌های قربانیان مساعدت مالی کرده‌اند.