نادری: فرهنگ سازمانی افغانستان، به دلایل مختلف تاریخی، شهروندمحور و نتیجه‌محور نبوده است

برنامۀ مقدماتی گذار فرهنگ سازمانی، با سخن‌رانی احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و میز گردی دربارۀ ابعاد فرهنگ سازمانی، با حضور معینان و رؤسای منابع بشری ادارات، نمایندگان نهادهای مدنی، رسانه‌ها و دانشگاهیان برگزار شد.

هدف از برنامه‌های گذار فرهنگ سازمانی، گسترش آگاهی از نقش فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با عمل‌کرد اداره و نیز همکاری با ادارات خدمات ملکی در راستای ارتقای فرهنگ سازمانی است.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به صورت مشترک با اداره‌های دولت کار خواهد کرد تا برنامه‌های عملی برای بهبود فرهنگ سازمانی در سطوح مختلف روی دست گرفته شود.

برنامه‌های گذار فرهنگ سازمانی می‌توانند در ایجاد یک ادارۀ خدمات عامه شهروندمحور، بااعتبار و پاسخگو کمک کنند.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در برنامۀ مقدماتی گذار فرهنگ سازمانی گفت که محیط درون ادارات افغانستان به رشد رفتار غیر مسؤولانه و به دور از شهروندمحوری زمینه داده و این را به یک فرهنگ بدل ساخته است.

آقای نادری اظهار داشت: «ادارات ما برای زمان طولانی، ادارات شهروندمحور، هدف‌مند و نتیجه‌محور نبوده‌ و از نوآوری و خلاقیت تهی بوده‌اند. مدت طولانی است که ادارات ما صلاحیت می‌خواهند، اما مسؤولیت نمی‌گیرند تا اجراات‌شان را به موقع و با کیفیت لازم انجام بدهند. برای همین است که ما نمی‌توانیم اهداف استراتژی انکشافی خود را به دست بیاوریم.»

رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تأکید کرد که برای بهبود فرهنگ سازمانی باید حمایت از اصلاحات در بیرون حکومت، در میان جامعۀ مدنی، احزاب سازمانی، رسانه‌ها، بخش خصوصی و شهروندان وجود داشته باشد.

آقای نادری هم‌چنان گفت که اصلاحات یک پروسۀ فنی محض نیست و به ارادۀ لازم سیاسی نیاز دارد.

به گفتۀ رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تغییر فرهنگ سازمانی در ادارات، علاوه بر این‌‌که به بهبود خدمات عامه کمک می‌کند، می‌تواند شکل‌دهنده فرهنگ و رفتارها در بیرون از اداره نیز باشد.

میوند رهیاب، کمیشنر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی گفت که برنامۀ گذار فرهنگ سازمانی در ادارۀ خدمات ملکی افغانسان به منظور شکل‌دهی روند تغییر تدریجی فرهنگ سازمانی طراحی شده است تا در نتیجۀ آن ادارات خدمات ملکی افغانستان از فرهنگ حکم‌رانی به فرهنگ خدمت‌گزاری گذار کنند.

در بخش مباحثه بر سر ابعاد گوناگون فرهنگ سازمانی، نبیلا مصلح، معین وزارت امور زنان، عمر شریفی، استاد پوهنتون و عبدالله احمدی، عضو جامعۀ مدنی دربارۀ تأثیر فرهنگ سازمانی بر جذب زنان در پست‌های اداری، تجربه کشورهای دیگر در زمینۀ تغییر و اثربخشی فرهنگ سازمانی و ‌چه‌گونگی رضایت‌مندی شهروندان از خدمات عامه در افغانستان، سخن گفتند.