نتایج امتحان برنامۀ کارآموزی اداری اعلام شد

نتایج امتحان داوطلبان برنامۀ کارآموزی اداری، با تفکیک فهرست زنان و مردان، منتشر شد. از میان ۱۰۲۴ نامزد داوطلب، ۱۳۶ تن با دریافت بلندترین نمرات، به این برنامه راه یافته‌اند.

نتایج داوطلبان مرد:

https://iarcsc.gov.af/fa/men/

نتایج داوطلبان زن:

https://iarcsc.gov.af/fa/women/

راه‌یافتگان مکلف‌اند تا به منظور امضای تعهدنامه، آگاهی دربارۀ آغاز صنوف آموزشی و بررسی مدارک تحصیلی به روز سه‌شنبه (۲۵ سرطان)، ساعت ۰۹:۳۰ پیش از چاشت، به انستیتوت خدمات ملکی واقع افشار سیلو، تشریف بیاورند. راه‌یافتگان باید اصل دیپلوم تحصیلی‌شان را با خود داشته باشند.