نخستین امتحان استخدامی کامپیوتری در ولایت هلمند برگزار شد

دهمین مرکز امتحانات استخدامی زیر نام «مرکز امتحانات کامپیوتری عبدالرووف بینوا» در ولایت هلمند، با حضور مقامات محلی گشایش یافت.

با گشایش این مرکز، ۳۰ تن از واجدان شرایط برای احراز دو بست مقطع ورودی ادارۀ ملی تنظیم امور آب در ولایت هلمند رقابت کردند.

مسؤولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ولایت هلمند می‌گویند که ایجاد این مرکز در زمینۀ شفافیت و معیاری‌سازی رقابت‌های استخدامی کمک می‌کند.