هشت بست عالی‌رتبۀ تخصصی‌ ادارۀ انکشافی زون پایتخت به رقابت گذاشته شد

ادارۀ انکشافی زون پایتخت هشت بست عالی‌رتبۀ تخصصی‌اش را به رقابت گذاشت. افراد دارای تخصص عالی، خلاقیت، دانش مسلکی و تجربۀ کافی در زمینۀ تخصصی «انجنیری»، رشتۀ تخصصی«شهرسازی» می‌توانند اطلاعات‌شان را در پایگاه متخصصان به ثبت برسانند.

فهرست بست‌ها:

  • ریاست برنامۀ انکشاف زون‌های اقتصادی و صنعتی
  • ریاست برنامۀ انکشاف زیربناها
  • ریاست برنامۀ بهسازی ساحات غیرپلانی
  • ریاست پلان‌گذاری تخنیکی
  • ریاست تطبیق و مدیریت پروژه‌ها
  • ریاست دیزاین ساختمان‌ها
  • ریاست طرح و دیزاین زیربناها
  • ریاست مطالعات و تحقیقات

نشانی ثبت اطلاعات: http://niro.iarcsc.com/

مهلت ثبت اطلاعات: ۲۰ اسد تا ۰۲ سنبله ۱۴۰۰