هشت مسؤول ولایتی کمیسیون به کار آغاز کردند

مسؤولان تازه‌گماشته‌شدۀ دفترهای کمیسیون در ولایت‌های کندهار، خوست، بدخشان، پنجشیر، تخار، جوزجان، میدان‌وردک، زابل، پروان، کاپیسا و لغمان به کار آغاز کردند.

پس از یک رقابت آزاد، از اثر پیشنهاد کمیسیون و منظوری رییس جمهوری، سید شاه‌سفید کاشانی به حیث رییس کمیسیون در ولایت بدخشان، عبدالرازق همت به حیث رییس کمیسیون در ولایت خوست و امین‌الله جواد، به حیث رییس کمیسیون در ولایت کندهار گماشته شدند.

هم‌چنان، محمدگل محمدی، نسیمه حبیب، عبدالحکیم جهید، وحیدالله نصرت، عبدالحبیب قدوسی، حشمت‌الله استانکزی، مصطفی طیب و عبدالرزاق قاضی‌زاده به ترتیب، به حیث آمران ولایتی دفتر‌های کمیسیون در ولایت‌های تخار، جوزجان، زابل، پروان، پنجشیر، میدان‌وردک، کاپیسا و لغمان معرفی شدند.

آمریت‌های ولایتی بامیان، خوست، بدخشان، فاریاب، غور، کنر، غزنی و هلمند از جمله واحدهایی بودند که بنا بر نیازمندی‌ها و عرضۀ خدمات بهتر، از سوی کمیسیون به بست ریاست ارتقا کردند.

مسؤولان ولایتی کمیسیون از سوی ضیاءاحمد عبدالرحیم‌زی، رییس عمومی دارالانشاء، فروزان بارز، رییس ارتباط و هم‌آهنگی ولایات، عبدالبصیر چکری، رییس منابع بشری و روح‌الله شریفی رییس مالی و اداری معرفی شدند.