پروسۀ استخدامی ریاست‌های گمرکات وزارت مالیه آغاز شد

پروسۀ استخدامی ریاست‌های گمرکات ولایت‌های کابل نیمروز، خوست، کندهار، فراه، ننگرهار، هرات، کندز و ریاست گمرک محصولی آقینه، امروز (پنج‌شنبه)، به صورت رسمی آغاز شد.

کمیسیون پروسۀ نظارت از مراحل استخدامی بست‌های گمرک‌های وزارت مالیه را باز گذاشته و به این منظور، از رسانه‌ها و نهادهای جامعۀ مدنی دعوت کرده است.

۲۷۳ داوطلب برای ریاست گمرگ نیمروز، ۲۵۸ داوطلب برای ریاست گمرک کابل، ۱۴۲ داوطلب برای ریاست گمرک خوست، ۱۵۹ داوطلب برای ریاست گمرک کندهار، ۱۸۰ داوطلب برای ریاست گمرک فراه، ۱۹۶ داوطلب برای ریاست گمرک ننگرهار، ۲۴۰ داوطلب برای ریاست گمرک هرات، ۲۰۵ داوطلب برای ریاست گمرک محصولی آقینه و ۱۸۸ داوطلب برای ریاست گمرک کندز درخواست کرده‌اند.

سید حشمت‌الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که در تاریخ ادارۀ عامۀ افغانستان، این نخستین بار است که ریاست‌های گمرک‌های وزارت مالیه به رقابت آزاد گذاشته می‌شود.

به گفتۀ آقای هاشمی، اصل‌های شایستگی، رقابت آزاد، شفافیت و عادلانه بودن پروسۀ استخدامی این بست‌ها، با استفاده از میکانیسم‌هایی که در طول سه سال گذشته ــ در سطح مرکز و ولایات ــ به میان آمده است، تأمین خواهد شد.

خلیل‌الله صالح‌زاده، رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه می‌گوید که هدف از به رقابت سپردن ریاست‌های گمرکات، تأمین شفافیت، مبارزه با فساد اداری و جذب کادرهای ورزیده و متعهدی است که بتوانند در درازمدت، عواید ملی کشور را، با شفافیت کامل، جمع‌آوری کنند.

در پروسۀ استخدامی بست‌های گمرک‌های وزارت مالیه، به نامزدانی که دارای تحصیلات عالی بالا و تجارب کافی در رشتۀ امور مالی هستند، ارجحیت داده می‌شود.

چندی پیش، برای ۲۲۰ بست مقطع ورودی وزارت مالیه امتحان جمعی راه‌اندازی شد. به تازگی، نزدیک به ۱۰۰ بست مدیریت سطح میانی وزارت مالیه نیز از طریق ویب‌سایت کمیسیون کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان رفته است.