کارشناس استخدام

 

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ کارشناس استخدام HR-018

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     کارشناس استخدام

بســــت:                          چهارم

وزارت/اداره:                      کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

موقعیت بست:                  کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                  ریاست منابع بشری- ریاست عمومی دارالانشاء

گزارشدهی به :                 مدیر عمومی استخدام مرکز

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:         ۰۹/۰۴/۱۳۹۹ الی ۱۹/۰۴/۱۳۹۹

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات اجرائیوی در پروسه استخدام کارکنان کمیسیون

…………………………………………………………………………………………………………………………………

وظایف تخصصی بست

 1. کسب معلومات در مورد بست های خالی کمیسیون به منظور ترتیب پلان استخدام،
 2. ترتیب جداول اعلانات بست های کمیسیون به منظور آگاهی متقاضیان واجد شرایط؛
 3. تطبیق اعلانات با در نظر داشت مقتضیات لایحه وظایف بست های اعلان شده و حصول اطمینان از صحت بودن آن؛
 4. ترتیب و تنظیم اسناد و مکاتیب مرتبط به اعلان بست ها در دوسیه های مربوط به منظور حفظ و استفاده از آن در هنگام ضرورت؛
 5. توزیع و جمع آوری فورمه های درخواستی، طی مراحل و تکمیل اسناد کارکنان رسمی و قراردادی مرکزی؛
 6. آگاهی دهی از نتیجه شارت لست، امتحان تحریری و نتیجه نهایی مصاحبه به کاندیدان مربوط؛
 7. دعوت کاندیدان واجد شرایط برای امتحان تحریری و مصاحبه و کاندید موفق جهت تکمیل امور استخدام؛
 8. بروز آوری دیتابیس و دفتر اندراج مامورین و کارکنان قراردادی مرکز به منظور مدیریت معلومات و ارائه عندالموقع ارقام احصائیوی امور استخدام مرکزی به مراجع مربوط؛
 9. شرکت درکمیته های تعیینات بحیث منشی کمیته براساس هدایت آمر ذیصلاح و فراهم ساختن تسهیلات برای مشمولین کمیتۀ تعیینات؛
 10. همکاری در دانلود، پرنت، لانگ لست، شارت لست و ترتیب و تنظیم اسناد پروسه استخدام؛

وظایف مدیریتی بست

 1. ترتیب پلان کار ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت مربوطه جهت نیل به اهداف تعیین تعین شده؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های مربوط؛
 3. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود؛

وظایف هماهنگی بست

 1. قرار دادن اعلانات و فورم های درخواستی بست های خالی کمیسیون در ویبسایت کمیسیون و سایر و یبسایت های مرتبط در هماهنگی با مسئولین ذیربط.

—————————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت منابع بشری، اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، حقوق و علوم سیاسی، جامعه شناسی، شرعیات (فقه و قانون)، مدیریت پرسونل، و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق الذکر از مؤسسات تحصیلی داخلی و خارجی ارجحیت داده می‌شود؛
 2. تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای دارندگان سند تحصیلی لیسانس رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛
 3. مهارت های لازم:تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری)، آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی و مهارت درپروگرامهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه.
 4. موارد تشویقی:

الف. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛

ب. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

نوت: افراد دارای معلولیت (در صورتیکه معلولیت ایشان مانع اجرای وظایف محوله نگردد) میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند.

_______________________________________________________________________________

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم