کارشناس تجدید نظر بر مصوبات بورد

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ کارشناس تجدید نظر بر مصوبات بورد HR-073

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     کارشناس تجدید نظر بر مصوبات بورد

بســــت:                          سوم

وزارت/اداره:                      کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

موقعیت بست:                  کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                  ریاست اجرائیه – بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی

گزارشدهی به :                آمر نظارت از تطبیق و تجدید نظر بر مصوبات بورد

گزارش گیر از:                   ندارد

تاریخ نشروختم اعلان:       ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ الی ۱۰/۰۵/۱۴۰۰

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

هدف وظیفه: تحلیل و بررسی شکایات واصله ناشی از تجدید نظر بر مصوبات بورد بمنظور تامین عدالت اداری در خدمات ملکی.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. بررسی مقدماتی شکایت تجدید نظر جهت موجه بودن آن با در نظر داشت اسناد و مدارک اثباتیه ارائه شده یکی از طرفین قضیه؛
 2. ارایه توضیحات و دلایل قانونی در خصوص تجدید نظر خواهی غرض حصول اطمینان و قناعت از اجراات صورت گرفته به طرفین قضیه؛
 3. تحلیل و بررسی همه جانبه شکایت تجدید نظر با در نظر داشت طرزالعمل رسیدگی به شکایات و سایر اسناد تقنینی در تفاهم با آمریت مربوطه؛
 4. اصدار مکاتیب و مطالبه اسناد جهت اخذ معلومات و توضیحات از اداره مربوطه در رابطه به ادعای مطروحه و معطل قرار دادن پروسه اجراات ادارات در خصوص شکایات تجدید نظر؛
 5. ابراز نظر مسلکی و قانونی بمنظور رسیدگی به شکایت تجدید نظر و ارایه آن جهت طی مراحل بعدی و اخذ تصمیم نهایی بورد؛
 6. ترتیب مصوبه تجدید نظر در مطابقت به تصمیم اتخاذ شده در جلسه کمیشنران بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی؛
 7. ثبت معلومات دوسیه شکایت در دیتابیس بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی جهت آگاهی مقامات از پیشرفت اجراآت کاری؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت جهت تحقق اهداف تعیین شده؛
 2. رعایت اصل محرمیت، بیطرفی، عدالت و عدم تبعیض در خصوص پروسه رسیدگی به شکایات؛
 3. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان مربوط؛
 4. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر مستقیم و مقامات ذیصلاح از فعالیت‌ها و دست‌آورد‌های مربوط؛
 5. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود؛

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط کاری با آمریت تحلیل و بررسی شکایات، ریاست اصلاح تشکیلات و ریاست تقنین و پالیسی ریاست عمومی اداره خدمات ملکی.

————————————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های: حقوق وعلوم سیاسی، شرعیات (فقه قانون)، مدیریت منابع بشری، اداره عامه، پالیسی‌عامه و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته‌های فوق‌الذکر ترجیح داده می‌شود؛
 2. تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط.

مهارت‌های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور ( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 • (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم