کارشناس تحقیق و تحلیل پروسه ها

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ کارشناس تحقیق و تحلیل پروسه ها HR-045

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     کارشناس تحقیق و تحلیل پروسه ها

بســــت:                          چهارم

وزارت/اداره:                      کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی / ریاست عمومی اداره خدمات ملکی / ریاست اصلاح و بهبود پروسه ها / آمریت تحقیق و تحلیل پروسه ها

گزارشدهی به :                  آمر تحقیق و تحلیل پروسه ها

گزارش گیر از:                     ندارد

تاریخ نشروختم اعلان:          ۰۲/۱۲/۱۳۹۹ الی ۱۲/۱۲/۱۳۹۹

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

هدف وظیفه تثبیت و تحلیل پروسه های نیازمند به اصلاح و بهبود در وزارت ها و ادارات خدمات ملکی.
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی ۱٫      تثبیت عناوین و جریان پروسه های نیازمند به اصلاح در وزارت ها و ادارات مستقل دولتی جهت اصلاح و بهبود؛

۲٫      درج پروسه های شناسایی شده در دیتابیس ریاست و شریک سازی پروسه های منتخب با بخش اصلاح و بهبود پروسه ها؛

۳٫      تحلیل پروسه های مورد نظر جهت دریافت نیازها و اولویت‌ های تحقیقاتی مطابق دیدگاه و استراتژی ریاست؛

۴٫      اجرای تحقیقات و مطالعات لازم جهت دریافت مناسب ترین شیوه اصلاح و بهبود پروسه های منتخب؛

۵٫      ارائه نظریات اصلاحی در خصوص بدیل های پروسه های منتخب بعد از تحلیل و تجزیه جریان کنونی پروسه ها؛

۶٫      نظارت از تطبیق پروسه های بهبود یافته بمنظور شناسایی مشکلات، چالش ها، نقاط ضعف و قوت آن؛

وظایف مدیریتی ۷٫      ترتیب پلان کار ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست مربوطه جهت نیل به اهداف تعیین تعین شده؛

۸٫      ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر مستقیم و مقامات ذیصلاح از فعالیت‌ها و دست‌آورد‌های مربوط؛

۹٫      اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود؛

وظایف هماهنگی ۱۰٫  تامین ارتباط و هماهنگی لازم با بخش‌های ذیربط کمیسیون، وزارت‌ها و ادارات جهت اجرای به موقع امور محوله.
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ ، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رسته های اداره عامه، اداره تجارت، اقتصاد، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، حقوق و علوم سیاسی، ادبیات، جامعه شناسی و حکومت داری و مدیریت سیستم های اطلاعات از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
تجربه کاری داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای دارندگان سند تحصیلی لیسانس از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور.
مهارتهای لازم ۱٫       تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

۲٫      مهارت‌های کمپیوتری دربرنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی أ‌. (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.
ب‌. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار در اداره نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم