کارشناس تضمین کیفیت

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم پروژه تغییر با حفظ حقوق کاندیدان قبلی به اعلان مجدد رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ کارشناس تضمین کیفیت HR-057

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     کارشناس تضمین کیفیت

بســــت:                          سوم

وزارت/اداره:                      کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   ریاست عمومی ادارۀ خدمات ملکی

گزارشدهی به :                  آمر تضمین کیفیت نرم افزار

گزارش گیر از:                    ندارد

اندازه معاش:                      اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳،۰۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۸۹،۹۴۴ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۳/۰۱/۱۴۰۰ الی ۳۱/۰۱/۱۴۰۰

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس توافقنامه بن، ماده (۵۰) قانون اساسی و به تأسی از فرمان شماره (۲۵۷) مؤرخ ۲۳/۳/۱۳۸۱ ادارۀ مؤقت افغانستان بمنظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد گردیده است.

هدف وظیفه:

اطمینان از کیفیت و کارکرد نرم افزار و اجرای آزمایش های تخنیکی به اساس معیارات پذیرفته شده انکشاف نرم افزار.

وظایف تخصصی:

 1. تهیه پلان جامع آزمایش نرم افزار با مشخصات تخنیکی مرتبط و اولویت بندی فعالیت ها
 2. اجرا/نظارت آزمایش های عملیاتی (functional) و غیر عملیاتی (non-functional) بشمول آزمایش بخش (unit testing)، آزمایش مدغم(integration testing)، آزمایش سیستم(system testing)، آزمایش انترفیس(interface testing)، آزمایش عملکرد (performance testing)، آزمایش حجم بارگیری اطلاعات (load testing)، آزمایش امنیتی (security testing)، آزمایش اعتباری (reliability testing)و سایر آزمایش های مرتبط.
 3. بازنگری ضروریات، مشخصات و دیزاین تخنیکی جهت جهت ارائه فیدبک به موقع
 4. دیزاین، انکشاف و تطبیق سکرپت های خودکار (Automate Scripts) با استفاده از منابع باز (Open Source)
 5. بررسی نرم افزار جهت شناسایی، ردیابی، ثبت مشکلات و شریک ساختن آن با مرجع مربوطه
 6. اجرای آزمایش ریگریشن (Regression Test) بعد از حل مشکل نرم افزار
 7. اجرای پروسه های آزمایش نرم افزارهای انکشاف داده شده جهت اطمینان از جوابگویی ضروریات ادارات
 8. همکاری با اعضای تیم مربوطه برای شناسایی نیازمندی های ادارات

 

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست جهت نیل به اهداف تعیین شده
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان مربوط
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به آمر مستقیم و مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط
 4. اجرای سایر وظایف مرتبط که توسط مقامات مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوط سپرده می‌شود

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و همآهنگی کامل با سایر بخش های مرتبط جهت پیشبرد امور محوله

—————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد ۷و۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است .

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می‌شود

تجربه کاری:

 1. حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط در یکی از بخش های: مدیریت دیتابیس، پروگرامنگ، بخش انکشاف سافت ویر، اطمینان از کیفیت (quality assurance) سافت ویر، میتولوژی ها و ابزار اطمینان از کیفیت سافت ویر و پروسه ها، پلانگذاری و آزمایش سافت ویر (White box and Black box) ، آزمایش های خودکار توسط ابزار، SQL و سکرپتنگ (Scripting) ، انکشاف نرم افزار به شیوه ای اجیل یا سکرم (Agil/Scrum)، آزمایش کارکرد سافت ویر و سکیورتی (Performance /or Security) و سایر موارد مندرج در شرح وظایف و مسولیت های وظیفوی این بست

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم