کارشناس سخت افزار

 

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ کارشناس سخت افزار HR-030

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     کارشناس سخت افزار

بســــت:                        چهارم

وزارت/اداره:                      کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   ریاست تکنالوژی معلوماتی (IT) – ریاست عمومی دارالانشاء

گزارشدهی به :                  آمر خدمات تکنالوژی معلوماتی

گزارش گیر از:                   ندارد

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۱/۰۸/۱۳۹۹ الی ۰۲/۰۹/۱۳۹۹

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف وظیفه: مدیریت ترمیم و تنظیم  امور تخنیکی سرور ها و سایر وسایل سخت افزار تکنالوژی معلوماتی کمیسیون  مطابق به معیارات مسلکی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. کنترول دوامدارو مسلکی ازتمام بخش های هاردویر سرورمرکزی به منظور جلوگیری از بروز عوارض وسکتگی درسیستم ها؛
 2. همکاری وکمک با بخش های مربوطه در نصب سیستم های امنیتی به منظور تأمین مصونیت درتمام شبکه های مربوطه؛
 3. ارائه نظریات مسلکی واتخاذ تصمیم در امر رفع مشکلات سخت افزار ها وفعال نگهداشتن سخت افزار ها درسیستم موجود در کمیسیون؛
 4. تنظیم، مراقبت وعیارنگهداشتن تمام سخت افزارها، پرنترها، ماشین های فوتوکاپی، اسکنر، مانیتور، UPS استبلیزر، پروجکتورها، کمره ها، سوچها، اکس پاینت ها، وایرلس کارتها طبق درخواست شعبات؛
 5. تشخیص و بررسی مسلکی نیازهای سیستم تکنالوژی کمیسیون و ضروریات شعبات کاری کمیسیون به وسایل تکنالوژی معلوماتی؛
 6. مدیریت امور ترمیم کامپیوترها، پرنترها، ماشین های فوتوکاپی و سایر وسایل تکنالوژی ملوماتی کمیسیون؛
 7. ارائه گزارش در مورد فعال بودن، قابل ترمیم و یا غیرفعال بودن وسایل و ابزار تکنالوژی کمیسیون جهت اجراآت بعدی؛

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت جهت نیل به اهداف تعیین شده؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه ‌و عندالضرورت به آمر مستقیم و مقامات ذیصلاح از فعالیت‌ها و دست‌آورد‌های مربوط؛
 3. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده‌ می‌شود؛

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط و هماهنگی کاری با بخش های ذیربط کمیسیون جهت پیشبرد بهتر امور محوله.

————————————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های: تکنالوژی معلوماتی، علوم کمپیوتر، انجنیری کمپیوتر، پروگرام نویسی، مدیریت تکنالوژی، نتورکینگ، کمپیوتر ساینس از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشورو به درجات بلندتر تحصیلی در رشته‌های فوق‌الذکر ترجیح داده می‌شود؛

تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه به سند لیسانس از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور.

مهارت‌های لازم:

 1. تسلط به زبان‌های رسمی (پشتو و دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت‌ در برنامه های کمپوتری Trouble shooting System، Assembling and Dissembling System و سایر برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 • الف. (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار در اداره نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

__________________________________________________________________________

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم