کمیسیون در هفت زون کشور مراکز امتحانات با تجهیزات پیشرفته ایجاد کرد

شش مرکز امتحان کامپیوتری مجهز با فن‌آوری‌ پیش‌رفته در ولایت‌های قندهار، هرات، خوست، ننگرهار، بامیان، بلخ و یک مرکز دیگر در انستیتوت خدمات ملکی در کابل گشایش یافت. هم‌زمان با این، نخستین امتحان کامپیوتری برای بست‌های سه و چهار در این مراکز برگزار شد.

هدف از ایجاد مراکز جدید امتحانات، استانداردسازی امتحان‌های رقابتی، از میان برداشتن مداخلۀ انسانی و تأمین شفافیت در استخدام‌های اداره‌های خدمات عامه است.

مراکز امتحانات کامپیوتری در ولایات از طریق یک سیستم ارتباطی واحد و مصون به مرکز امتحانات در کابل متصل است. امتحان‌دهندگان در مراکز ولایتی، دقایقی پیش از برگزاری امتحان نام‌های کاربری و پاسوردهای‌شان را از طریق مرکز امتحانات کابل به دست می‌آورند. همین‌که امتحان در مراکز ولایتی آغاز شد، پرسش‌های امتحان نیز از مرکز امتحانات کابل در اختیار شرکت‌کنندگان امتحان قرار می‌گیرد. جریان امتحانات در مراکز ولایتی از سوی یک اتاق کنترل در مرکز امتحانات کابل نظارت می‌شود. شرکت‌کنندگان بلافاصله پس از پایان امتحان، نتایج‌شان را دریافت می‌کنند.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که برای گشایش رسمی مراکز امتحانات کامپیوتری، امروز به قندهار رفت از شهروندان خواست تا در راستای به موفقیت رسانیدن این اقدامات اصلاحی، با کمیسیون همکار باشند.

آقای نادری اظهار داشت: «پیش از این برای رسیدن به بست‌های خدمات ملکی باید واسطه می‌داشتید، کسانی را می‌شناختید و یا پول می‌پرداختید، برای شهروندان عاجز و بی‌پول و بی‌واسطه بسیار سخت بود که در ادارات شامل شوند. امروز اما از طریق این مراکز، دیگر به واسطه و پول نیاز نیست و فقط استعداد و ظرفیتی که دارید مهم است. بین کامپیوتر و شرکت‌کنندۀ امتحان، دیگر مداخله‌ای در کار نیست.»

رییس کمیسیون وعده داد که تا پایان امسال، ۱۴ مرکز امتحانات با تجهیزات لازم، در ولایت‌های دیگر کشور نیز ایجاد می‌شود.

شرکت‌کنندگان نخستین امتحان کامپیوتری در ولایت قندهار از چه‌گونگی برگزاری این امتحان ابراز رضایت می‌کنند.

میرزمان همدرد می‌گوید: «حالا سیستم از ما امتحان می‌گیرد و دست زورمندان کوتاه است.»

آغامحمد، شرکت‌کنندۀ دیگر می‌گوید که با آمدن اصلاحات جدید او موفق شده است پس از دیرها شارت‌لیست شود و انتظار دارد تا به بست مورد نظرش راه بیابد.

مرکز امتحانات هرات دارای ۴۰ پایه کامپیوتر، مرکز امتحانات قندهار دارای ۳۰ پایه کامپیوتر، مرکز امتحانات جلال‌آباد دارای ۳۵ پایه کامپیوتر، مرکز امتحانات خوست دارای ۳۰ پایه کامپیوتر، مرکز امتحانات بلخ دارای ۴۰ پایه کامپیوتر، مرکز امتحانات بامیان دارای ۲۰ پایه کامپیوتر و مرکز امتحانات در انستیتیوت خدمات ملکی در کابل دارای ۶۰ پایه کامپیوتر است.