عالیه یلماز

کمیشنر بورد تعیینات

نجیب‌الله امین

کمیشنر بورد تعیینات

سیداحمد راتب مظفری

رییس بورد رسیدگی به شکایات

بریالی هلمند

رییس بورد تعیینات

میوند رهیاب

کمیشنر بورد تعیینات

سید حشمت‌الله هاشمی

کمیشنر بورد تعیینات

روح‌الله امین

کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات

گیسو یاری

کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات