عالیه یلماز

کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات

بریالی هلمند

کمیشنر بورد تعیینات

روح‌الله امین

رییس بورد رسیدگی به شکایات

نجیب‌الله امین

رییس بورد تعیینات

میوند رهیاب

کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات

مقدسه یورش

کمیشنر بورد تعیینات

سید حشمت‌الله هاشمی

کمیشنر بورد تعیینات

سیداحمد راتب مظفری

کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات