گروهی از کارکنان کمیسیون با حمایت برنامۀ ارتقای ظرفیت، از مقطع ماستری فارغ شدند

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ۳۰ تن از کارکنان‌اش را که به تازگی از مقطع ماستری مدرک فراغت دریافت کرده‌اند، تقدیر کرد. هزینۀ تحصیلی شماری از این کارکنان، به‌ویژه کارکنان زن، از سوی کمیسیون پرداخت شده است.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون در مراسم تقدیر از فراغت این کارکنان گفت: «تحصیلات عالی، مخصوصاً مقطع ماستری باید زمینۀ فراگیری یک سلسله از دانش‌ها و مهارت‌های متفاوت فکر کردن را بدهد. رفتن به مقطع ماستری و تحصیلات تکمیلی باید شما را کمک کند تا مهارت فکر انتقادی را پیدا کنید و مسیر شغلی آیندۀ‌تان را تعیین کنید.»

کمیسیون به منظور ظرفیت‌افزایی و ارتقای مهارت‌ها، هزینۀ کامل تحصیلی و یا نیمی از هزینۀ تحصیلی شماری از کارکنان‌اش را پرداخت می‌کند. ۶۲ تن از کارکنان کمیسیون (۳۶ زن و ۲۶ مرد) مشغول فراگیری زبان انگلیسی در پوهنتون امریکایی افغانستان هستند. هم‌چنان ۱۲۰ تن از کارکنان کمیسیون (۹۶ مرد و ۲۴ زن) در داخل کمیسیون از سوی بریتش کونسل ــ در سطوح مختلف ــ آموزش زبان انگلیسی می‌بینند.

به صورت مجموعی، به تعداد ۱۰۱  زن و ۹۶ مرد، در مقطع ماستری و زبان انگلیسی با حمایت مالی کمیسیون تحت آموزش قرار دارند.