گزارش سالانه

تاریخ نشر: ۲ حوت، ۱۳۹۹

           گزارش فعالیت‌های سال ۱۳۹۹ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

   دانلود نسخه PDF

تاریخ نشر: ۲۷ حوت ۱۳۹۸

           گزارش فعالیت‌های سال ۱۳۹۸ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

           دانلود نسخه PDF

تاریخ نشر: ۱۳ حمل۱۳۹۸

           گزارش فعالیت‌های سال ۱۳۹۷ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

           دانلود نسخه PDF

 

تاریخ نشر: ۲۶ سرطان ۱۳۹۷

           گزارش فعالیت‌های سال ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

           دانلود نسخه PDF