گزارش ملل متحد: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ظرفیت‌های ادارهٔ عامه را افزایش بخشیده است

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش از پیش‌رفت‌های اقدامات اصلاحی در نهادهای خدمات ملکی و دست‌آوردها در خصوص استخدام‌های مبتنی بر شایستگی، استقبال کرده است.

در گزارش یوناما به برنامهٔ راهبردی پنج‌سالهٔ کمیسیون، تعیینات در خدمات ملکی، اصلاحات ساختاری در نهادهای دولتی، توسعهٔ سیستم استخدام الکترونیک، رسیدگی به شکایات روندهای استخدامی و امور ذاتی، اصلاحات تقنینی، توسعهٔ سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی، تطبیق هدایات اصلاحی رییس جمهور، آموزش کارکنان خدمات ملکی، افزایش کارکنان زن در خدمات ملکی و قدم‌های اصلاحی دیگر پرداخته شده است.

نویسندهٔ گزارش تصریح کرده است: «با تطبیق مجموعاً ۱۲۶ هدایت و فرمان رییس جمهور و مصوبه‌های شورای وزیران و شورای عالی حاکمیت قانون در ارتباط به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال ۲۰۱۹،  این کمیسیون ظرفیت‌های اداره عامه را افزایش بخشید.»

در گزارش دفتر سازمان ملل متحد با اشاره به توسعهٔ سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی آمده است: «در نظر است که این دیتابیس، سیستم کاریابی مبتنی بر شایسته‌سالاری را در مورد تمام کارمندان ملکی از طریق حفظ معلومات دقیق پیرامون کارکردهای کارمندان ملکی به پیش ببرد. هنگامی که سیستم مدیریت منابع بشری و معلوماتی با سیستم پرداخت معاشات وصل شود، زمینه را برای از میان برداشتن مقامات و معلمین خیالی نیز مساعد می‌سازد. »

این چهارمین گزارش سالانهٔ یوناما دربارهٔ مبارزه با فساد اداری در افغانستان است که زیر عنوان «مبارزهٔ افغانستان علیه فساد: ضروری برای صلح و سعادت» به نشر می‌رسد.