یک بست ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی به رقابت گذاشته شد

ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی بست کمبود ریاست موسیقی این اداره را به رقابت گذاشت. افراد دارای تخصص عالی، خلاقیت، دانش مسلکی و تجربۀ کافی در زمینۀ تخصصی فرهنگ و هنر، رشتۀ تخصصی «موسیقی» می‌توانند اطلاعات‌شان را در پایگاه متخصصان به ثبت برسانند.

نشانی ثبت اطلاعات: http://niro.iarcsc.com/

مهلت ثبت اطلاعات: ۲۰ اسد تا ۰۲ سنبله ۱۴۰۰