۱۶ بست خالی چهار مرکزی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رقابت گذاشته شد

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ۱۶ بست رتبه چهارم خویش را از طریق سیستم استخدام الکترونیک که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی راه‌اندازی شده است، به رقابت آزاد سپرده است. این بستها مرکزی هستند.  علاقه‌مندان می‌توانند سر از امروز  به گونۀ آنلاین درخواست بفرستند.

لینک بست ها: http://mcn.gov.af/fa/jobs?page=1

لینک درخواستی: https://bit.ly/2tGFWIP