۲۱ بست خالی اداره ملی محیط زیست به رقابت گذاشته شد

اداره ملی محیط زیست ۲۱ بست خالی مرکزی خویش را از طریق سیستم استخدام الکترونیک که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی راه‌اندازی شده است، به رقابت آزاد سپرده است. این بست‌ها مرکزی هستند. علاقه‌مندان می‌توانند سر از امروز به گونۀ آنلاین درخواست بفرستند.

لینک بست‌ها: https://bit.ly/2zquUwz
لینک درخواستی: https://bit.ly/2uaPgEQ

شماره تماس اداره ملی محیط زیست: ۰۷۸۷۷۰۰۴۸۸