۳۵ بست خالی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به رقابت گذاشته شد

وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین ۳۵ بست خالی خویش را از طریق سیستم استخدام الکترونیک که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی راه‌اندازی شده است، به رقابت آزاد سپرده است. این بست‌ها مرکزی هستند. علاقه‌مندان می‌توانند سر از امروز به گونۀ آن‌لاین درخواست بفرستند.

 

لینک بست‌ها:  http://molsamd.gov.af/fa/jobs

لینک درخواستی: https://bit.ly/2KVvg3r