۳ بست خالی اداره ملی ستندرد به رقابت گذاشته شد

اداره ملی ستندرد ۳ بست خالی مرکزی خویش را از طریق سیستم استخدام الکترونیک که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی راه‌اندازی شده است، به رقابت آزاد سپرده است. این بستها مرکزی هستند. علاقه‌مندان می‌توانند سر از امروز به گونۀ آنلاین درخواست بفرستند.

لینک بست‌ها: https://bit.ly/2L5BLNo
لینک درخواستی: http://ansa.gov.af/farsi/wp-content/uploads/2018/07/Form.pdf 
شماره تماس اداره ملی ستندرد: ۰۷۸۰۶۲۵۵۲۲