برنامۀ کارآموزی اداری برای زنان

انستیتوت خدمات ملکی در نظر دارد تا برنامۀ شش‌ماهۀ کارآموزی اداری را برای آن شمار از زنانی که در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی فارغ شده‌اند، در ولایت‌های هلمند، فراه، نیمروز، غور، فاریاب،‌ بامیان، کندهار، هرات، جوزجان، سرپل، سمنگان، پکتیا، لوگر، کنرها، میدان‌وردک، غزنی، ننگرهار، خوست، کاپیسا و پروان برگزار کند.

این برنامۀ آموزشی به منظور فراهم ساختن فرصت فراگیری دانش، مهارت‌ها و تجربه پیرامون اصول، فرهنگ، فن و محیط اداری، افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی و تسهیل جذب نیروی جوان در دستگاه خدمات ملکی راه‌اندازی می‌شود.

برنامه شامل چهار بخش (آموزش‌های جمعی ـ نظری، کار عملی در ادارات، پروژۀ تحقیقاتی ـ مدیریتی و طرح خلاقیت) می‌باشد.

برای افراد دارای نیازمندی‌های خاص که شرایط پذیرش برنامۀ کارآموزی را تکمیل کرده باشند حق اولویت داده می‌شود.

میعاد پذیرش اسناد:

 • ۱۱ ثور تا ۲۲ ثور

 

شرایط پذیرش

 • متقاضی ـ حداقل ـ دارندۀ سند تحصیلی لیسانس باشد؛
 • متقاضی باید فارغ سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ باشد؛
 • سن متقاضی کم‌تر از ۴۰ سال باشد؛
 • متقاضی نباید در دوره‌های قبلی برنامۀ کارآموزی انستیتوت خدمات ملکی اشتراک کرده باشد؛
 • متقاضی نباید قبل از آغاز دورۀ کارآموزی در هیچ نهاد دولتی و خصوصی اشتغال داشته باشد؛
 • متقاضی باید به دورۀ کارآموزی متعهد و به حاضری پابند باشد؛
 • متقاضی برنامۀ کارآموزی باید امتحان ورودی را موفقانه سپری کند.

اسناد مورد نیاز

 • فورم تکمیل‌شدۀ ثبت نام برنامۀ کارآموزی؛
 • کاپی اسناد تحصیلی تأییدشدۀ وزارت تحصیلات عالی (در صورت داشتن اسناد تحصیلی خارج از کشور، باید تأییدی وزارت امور خارجه، کمیتۀ ارزیابی اسناد و مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک را داشته باشد)؛
 • کاپی تذکرۀ تأیید‌شده؛
 • دو قطعه عکس رنگی.

حقوق و امتیازات

 • کسب آموزش‌ها و مهارت‌های مدیریتی و اداری؛
 • کسب دانش عملی و تجربۀ کاری در ادارات دولتی؛
 • دریافت تصدیق‌نامه در پایان برنامۀ کارآموزی که معادل یک سال تجربۀ کاری در ادارات خدمات ملکی شمرده می‌شود؛
 • دریافت کرایۀ ترانسپورت.

طریقۀ درخواست

فورم ثبت نام برنامۀ کارآموزی را از این‌جا به دست بیاورید.

فورم‌های ثبت نام، هم‌چنان در دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی قابل دست‌رس است.

پس از خانه‌پری، فورم را به همراه دیگر اسناد مورد نیاز، به دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بسپارید.

 

در زمان تسلیم‌دهی اسناد، اصل اسناد تحصیلی (سرتفکیت یا دیپلوم)، اصل تذکرۀ تابعیت و دو قطعه عکس رنگی‌تان را با خود داشته باشید.

برای معلومات بیشتر به شمارۀ زیر، در اوقات رسمی، تماس بگیرید:

۰۷۹۵۴۱۴۲۷۹