۵۰ تن از متصدیان بست‌های عالی‌رتبه، در زمینۀ رهبری برنامه‌های ملی آموزش دیدند

به سلسلۀ برنامه‌های ظرفیت‌پروری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، دور نخست کارگاه آموزشی «رهبری برنامه‌ها، تغییر از بوروکرات اجرایی به عامل تغییر و توسعه» برای ۵۰ تن از کارکنان عالی‌رتبه (متصدیان بست‌های ردیف ب) ــ مرکز و ولایات ــ در انستیتوت خدمات ملکی راه‌اندازی شد.

هدف از این برنامه، ایجاد دیدگاه مشترک در سطح ریاست‌های ادارۀ عامه است تا متصدیان بست‌های عالی‌رتبه بتوانند در تطبیق مؤثر برنامه‌های ملی، به عنوان عاملان «تغییر و توسعه»، نقش بازی کنند.

دور نخست برنامۀ آموزشی «رهبری برنامه‌ها، تغییر از بوروکرات اجرایی به عامل تغییر و توسعه» برای جمعی از کارکنان عالی‌رتبۀ ردیف (ب) وزارت‌های معارف، زراعت و مالداری، انکشاف دهات، تحصیلات عالی، فواید عامه، ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برگزار شد.

قرار است دور دوم این برنامه، ماه آینده با اشتراک گروه پنجاه‌نفری دیگر از متصدیان بست‌های ردیف (ب) خدمات ملکی راه‌اندازی شود.