اعلان تدارکات(تهیه و تدارک نتورک و کمره های مراکز امتحانات ولایات هلمند، بدخشان، غزنی، پکتیا، لغمان، کندز، فاریاب و بغلان)

فورم شماره: P-01 {تهیه و تدارک نتورک و کمره های مراکز امتحانات ولایات هلمند، بدخشان، غزنی، پکتیا، لغمان، کندز، فاریاب و بغلان} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: […]

بیشتر بخوانید

تغیر ضرب العجل تسلیمی آفر

فورم شماره: P-01 {تهیه و خریداری الماری های فایلنگ آرشیف} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1398/G016 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به اطلاع عموماً شرکت های […]

بیشتر بخوانید