اعلان مجدد تدارکات

تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G09 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G09 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 { تهیه، خریداری، انتقال و نصب سیستم مکمل ترانسفارمر برق کمپکت دفتر اصلاحات اداری ولایت لوگر} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G18 کمیسیون مستقل […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

 فورم شماره: P-01 {امور ساختمانی کوچک حفر یک حلقه چاه آب آشامیدنی دفتر اصلاحات اداری ولایت پروان} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/W17 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 {تهیه و تدارک سیستم برق مراکز امتحانات هشت ولایت} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G10 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام […]

بیشتر بخوانید

اعلان مجدد تدارکات

{ تهیه پرزه جات و ترمیم وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G07 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان […]

بیشتر بخوانید