اعلان مجدد تدارکات

فورم شماره: P-01 { تهیه و تدارک, ترمیم و موبلائل تبدیلی پرزه جات وسایط نقلیه و جنراتور های ادارات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 {  تهیه و تدارک پرزه جات،  ترمیم و موبلائل تبدیلی۱۲۴ عراده وسایط نقلیه و جنراتور های ادارات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 { تهیه و تدارک تونر و کارتریج پرنترها و ماشین های فوتو کاپی مورد نیاز ادارات مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری } […]

بیشتر بخوانید