اعلان تدارکات

   {تهیه و تدارک وسایل نتورک چهارمرکز امتحانات الکترونیکی ولایات (فراه، جوزجان، تخار و پروان)} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G18 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 {تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی چهار مرکز امتحانات الکترونیکی ولایات (جوزجان، فراه، تخار و پروان} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G11 کمیسیون مستقل اصلاحات […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 {تهیه و تدارک وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی ریاست های کمیسیون} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G09 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد   بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {کمیسیون مستقل اصلاحات اداری […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 { تهیه و تدارک دو قلم تجهیزات تکنالوژی شامل (RAM & Hard disk) برای سرور های ریاست HRMIS از طریق پروژه تغییر […]

بیشتر بخوانید