اعلان تدارکات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد   بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {کمیسیون مستقل اصلاحات اداری […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 { تهیه و تدارک دو قلم تجهیزات تکنالوژی شامل (RAM & Hard disk) برای سرور های ریاست HRMIS از طریق پروژه تغییر […]

بیشتر بخوانید

اعلانات تدارکات

فورم شماره: P-01 {تهیه و تدارک وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی ریاست های کمیسیون} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G09 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 {تهیه و تدارک سیستم برق مراکز امتحانات هشت ولایت} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G17 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 { تهیه و تدارک جنراتورهای دیزلی } شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: AF-IARCSC-TAGHIR-138993-GO-RFB کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 { تهیه وتدارک دستگاه ذخیره کننده برق اضطراری انستیتوت خدمات ملکی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G16 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی […]

بیشتر بخوانید