اعلان مجدد تدارکات

{ تهیه پرزه جات و ترمیم وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G07 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 تهیه وتدارک نتورک مراکز امتحانات ولایات (کندز، بدخشان، فاریاب، پروان، غزنی، لغمان، غور و پکتیا) شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: AF-IARCSC-TAGHIR-208985-GO-RFB کمیسیون مستقل اصلاحات […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 { تهیه وتدارک ۵ قلم وسایل تکنالوژی مرکز امتحانات ولایات (کندز، بدخشان، فاریاب، پروان، غزنی، لغمان، غور و پکتیا)} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: […]

بیشتر بخوانید

اعلان مجدد تدارکات

{ تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول و دیزل) مورد نیاز کمیسیون بابت سال مالی ۱۴۰۰} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G01 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری […]

بیشتر بخوانید

اعلان مجدد تدارکات

 { پرزه جات، ترمیم و سرویس و مبلایل تبدیلی وسایط نقلیه و جنراتورها} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G02 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

{ تهیه پرزه جات و ترمیم وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G07 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

{ تخلیه چاه های سپتیک} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/S13 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در […]

بیشتر بخوانید