اعلان تدارکات

{ تهیه و ترمیم پرزه جات ایرکندیشن ها، یخچال ها، فریزرها و واتر کولرها} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G03 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

{ تهیه و تدارک تونر و کارتریج برای پرنتر ها، و ماشین های فوتوکاپی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G06 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

{ تهیه و تدارک مواد خوراکه و تنظیفی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G05 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

{ پرزه جات، ترمیم و سرویس و مبلایل تبدیلی وسایط نقلیه و جنراتورها} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G02 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

{ تهیه و تدارک قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع } شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G04 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

{ تهیه و تدارک سخت افرار های تکنالوژی معلوماتی شامل فایروال، دستگاه پاینت تو پاینت وSSD Storage برای کمپیوترهای سرور، ادیپتر های SSD Storage و […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

{ تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول و دیزل) مورد نیاز کمیسیون بابت سال مالی ۱۴۰۰} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G01 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری […]

بیشتر بخوانید