اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 {پروژه کشت چمن و سر سبزی اطراف ساحات داخل محوطه ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/S23 کمیسیون مستقل اصلاحات […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 تهیه و تدارک سخت افزار های تکنالوژی معلوماتی شامل فایروال، دستگاه پاینت تو پاینت و تجهیزات اپگریت برای سرور دیل ریاست HRMIS […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 { تهیه و تدارک فرنیچر شامل دو نوع چوکی مورد ضرورت ریاست HRMIS } شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: AF-IARCSC-TAGHIR-182564-GO-RFQ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 { تهیه و تدارک سافت ویر های مورد ضرورت ریاست HRMIS } شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: AF-IARCSC-TAGHIR-182568-NC-RFQ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 {تهیه و تدارک ایرکندیشن های مورد ضرورت ریاست HRMIS } شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: AF-IARCSC-TAGHIR-182554-GO-RFQ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 {تهیه و تدارک فرنیچر مراکز امتحانات الکترونیکی چهار ولایت} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G19 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 {تهیه و تدارک سیستم برق مراکز امتحانات چهار ولایت (تخار، پروان، فراه و جوزجان)} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G20 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری […]

بیشتر بخوانید