راننده

شماره اعلان پست:   عنوان وظیفه: راننده بست: ۷ وزارت یا اداره: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بخش مربوط: ریاست مالی و اداری […]

بیشتر بخوانید

ولسوالی جغتو

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ارگانهای محل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید

ریاست ورزشی ولایت بلخ

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد […]

بیشتر بخوانید