ریاست توسعه ورزش زنان

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی  مجدد می‌ سپارد. علاقمندان […]

بیشتر بخوانید