ریاست تدارکات

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت کار و امور اجتماعی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد […]

بیشتر بخوانید

مشاور حقوقی

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ […]

بیشتر بخوانید