ریاست دفتر

          بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم   اداره ملی ستندرد (انسا)  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی […]

بیشتر بخوانید

ریاست توسعه ورزش زنان

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. علاقمندان […]

بیشتر بخوانید

داکتر کلینک

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح […]

بیشتر بخوانید

ریاست خاک شناسی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. علاقمندان […]

بیشتر بخوانید

ریاست تحقیقات مالداری

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. علاقمندان […]

بیشتر بخوانید

ریاست پالیسی و پلان

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  کمیسیون مستقل انتخابات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید

ریاست امور انتخابات ولایات ( هرات، هلمند، بادغیس، کابل، کاپیسا، میدان وردگ، لوگر، پنچشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، خوست، بلخ و غزنی)

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱۵ بست) رتبه دوم  کمیسیون مستقل انتخابات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید