ریاست پلان محیط زیستی

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان […]

بیشتر بخوانید

عضو اتشه مقیم تهران

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱ بست) رتبه ششم  وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی […]

بیشتر بخوانید

ریاست حوزه فرعی دریایی (پل علم)، کابل پائینی (جلال آباد)، شمل خرم (خوست)، گومل (پکتیکا)، هریرود پائینی (هرات)، فراه رود (فراه)، هلمند پائینی (زرنج)، ترینکوت (ارزگان)، بالائی هلمند (دایکندی)

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۸ بست) رتبه دوم  اداره ملی تنظیم امور آب را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. […]

بیشتر بخوانید

ریاست دفتر

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ […]

بیشتر بخوانید