ریاست عمومی دفتر

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول وزارت معادن و پترولیم را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد […]

بیشتر بخوانید

ریاست هماهنگی تاپی

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت معادن و پترولیم را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان […]

بیشتر بخوانید