ریاست مالی و اداری

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی […]

بیشتر بخوانید

ریاست اداری

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی […]

بیشتر بخوانید

مشاور امور حقوقی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره ملی ستندرد را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه […]

بیشتر بخوانید