ریاست هماهنگی و نظارت

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت مالیه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند […]

بیشتر بخوانید

ریاست متخصصین

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  کمیسیون عالی انرژی اتمی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. […]

بیشتر بخوانید

ریاست مالی و حسابی

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی […]

بیشتر بخوانید