ریاست مالی و حسابی

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی […]

بیشتر بخوانید

ریاست اداری

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی […]

بیشتر بخوانید

مشاور امور حقوقی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره ملی ستندرد را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه […]

بیشتر بخوانید

ریاست توسعه ورزش زنان

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان […]

بیشتر بخوانید

ریاست مالی و اداری

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد. […]

بیشتر بخوانید