عضو اتشه مقیم تهران

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱ بست) رتبه ششم  وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی […]

بیشتر بخوانید

مامور دیپو

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱ بست) رتبه ششم شاروالی کابل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید