ولسوالی جغتو

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ارگانهای محل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید

ریاست ورزشی ولایت بلخ

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد […]

بیشتر بخوانید