ریاست اداری و خدمات

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی احصائیه ومعلومات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد […]

بیشتر بخوانید

ریاست تکنالوژی معلوماتی

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  کمیسیون مستقل انتخابات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید

ریاست خدمات و اداری

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  کمیسیون مستقل انتخابات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید

ریاست ارتباط خارجه

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  کمیسیون مستقل انتخابات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید

ریاست امور انتخابات ولایات ( هرات، هلمند، بادغیس، کابل، کاپیسا، میدان وردگ، لوگر، پنچشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، خوست، بلخ و غزنی)

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱۵ بست) رتبه دوم  کمیسیون مستقل انتخابات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید

ریاست پالیسی و پلان

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  کمیسیون مستقل انتخابات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید

عضو مدیریت حقوق ولسوالی ولایات ( بغلان، بدخشان، تخار، غزنی، فراه، ننگرهار، هلمند، میدان وردک و نیمروز)

  وزارت عدلیه بتعداد (۱۴بست) رتبه  پنجم  وزارت عدلیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی […]

بیشتر بخوانید

مدیر حقوق ۲۰ ولسوالی ولایات (پنجشیر، دایکندی، هرات، بدخشان، بغلان، کاپیسا، میدان وردک، غزنی، خوست، ارزگان، کندهار و فاریاب)

  وزارت عدلیه بتعداد (۲۰ بست) رتبه  چهارم  وزارت عدلیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های […]

بیشتر بخوانید